แรงงานเฮ10จังหวัดท่องเที่ยวขึ้นค่าแรง400บาท13เม.ย.67

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่ 10 จังหวัด

แรงงานยิ้มร่า !!บอร์ดฯ เคาะแล้วขึ้นค่าจ้างแล้ว 400 บาท/วัน นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว 10 จังหวัด เป็นของขวัญปีใหม่ไทย มีผล13 เม.ย.67

  • แรงงานโรงแรมที่พัก 10 จังหวัดท่องเที่ยว เฮรับค่าแรงใหม่ 400 บาท/วัน
  • ภาคใต้มากสุด 6 จังหวัด โมเดลทดลองก่อนขยายผลต่อทั่วไทย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่ 10 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว

ทางคณะกรรมการค่าจ้างชุดนี้ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป นำร่องในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ 2.กระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 3.พังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก  4.ภูเก็ต 5.สงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 6.สุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย 7.ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน  “ภาคตะวันออก” 2 จังหวัด  ได้แก่  8.ชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา 9.ระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ “ภาคเหนือ” 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่         

ทางคณะกรรมการค่าจ้างฯ ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยรับเทศกาลการสงกรานต์นี้

การประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่ 10 จังหวัด

ซึ่งทางคณะกรรมการค่าจ้างจะได้ติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไป จากนี้ไปทางสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567

การประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่ 10 จังหวัด

นายไพโรจน์ กล่าวว่า เหตุผลหลักที่เลือกนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีธุรกิจให้บริการที่พักแรมซึ่งขยายตัวสูงต่อเนื่อง และ 10 พื้นที่จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง  ทางคณะกรรมการค่าจ้างฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม

ส่วนการประชุมไตรภาคีวันที่ 26 มีนาคม 2567 ทุกฝ่ายมีมติเป็นเอกฉันท์จะนำร่องก่อนเพราะค่าแรงจะอยู่ในมิติเดิม ๆ ไม่ได้แล้ว จึงต้องมีพิจารณาประเภทกิจการเป็นรายจังหวัดก่อน ขั้นตอนต่อไปทางไตรภาคีจะพิจารณาอัตราค่าจ้างประเภทกิจการอื่นต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานด้วย -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน