กมธ.การต่างประเทศชง 6 ข้อเสนอช่วยคนไทยในอิสราเอล

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

กมธ.การต่างประเทศชง 6 ข้อเสนอช่วยคนไทยในอิสราเอล หารือ 3 กระทรวง เร่งช่วยคนถูกจับตัว สนับสนุนแผนการอพยพคนไทย เจรจาสิทธิการบินคู่ขนาน 

  • เสนอใช้กลไกสหประชาชาติในการยุติความขัดแย้ง
  • ผลักดันการเปิดช่องทางมนุษยธรรม

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กล่าวว่าในการประชุม กมธ. มีการพิจารณาสถานการณ์ในอิสราเอลและฉนวนกาซาโดยเชิญ 3 หน่วยงาน ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนกระทรวงแรงงาน และผู้บัญชาการทหารอากาศ โดย กมธ. ได้ห่วงใยคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจ รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเร่งการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กมธ.มีข้อเสนอ 6 เรื่องคือ

การประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

 1. เร่งช่วยเหลือตัวประกัน คนไทยจำนวน 17 คน โดยใช้ช่องทางทั้งด้านการทูตและความมั่นคง

2. เร่งรัดอพยพคนไทย 8,237 คน กลับประเทศโดยเร็วที่สุดแม้ต้องบินอ้อมในขณะนี้

3. ควรเจรจาสิทธิการบินเพื่อบินตรงข้ามหลายประเทศ

4. ขอให้ดูแลแรงงานไทยราว 20,000 คนที่ทำงานต่อในอิสราเอลให้ปลอดภัย และติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆให้คนงานที่เดินทางกลับ

5. เรียกร้องเปิดช่องทางมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือกับพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยเร็ว

6. พิจารณาทางเลือกในการไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ หรืองานภายในประเทศ ให้คนเดินทางกลับนอกจากนี้กรรมาธิการต่างประเทศ กังวลเรื่องสถานการณ์การการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ อันเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสนอกระทรวงการต่างประเทศประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนคนไทยที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ให้ระมัดระวังอีกด้วย

การประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ