ปลัดมหาดไทยร่วมทอดกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ 143 กอง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน "พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566

ปลัดมหาดไทยร่วมทอดกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ 143 กอง เพื่อถวายวัดในพื้นที่จังหวัดที่ไร้เจ้าภาพจองกฐิน เน้นย้ำ ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณีอันดีงามนี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

  • เพื่อเสริมสร้างพลังความรักสามัคคี
  • และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดไป

วันนี้ (18 พ.ย. 66) ที่บริเวณมณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธี

โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดย พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหลวงหัวป่า ร่วมในพิธีด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องสักการะ พระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง แล้วร่วมถวายปัจจัยกฐินร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมทั้งเดินกล่าวอนุโมทนาทักทายพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในบริเวณงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การนำของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนถึงนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้นำผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566

ทำให้การจัดงานโครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2566 เป็นงานอันเป็นมหามงคลที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มารวมตัวกันสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินของจังหวัด จำนวน 143 กอง โดยมีท่านเจ้าอาวาสมาพิจารณากฐิน จำนวน 143 วัด ถือเป็นการทอดกฐินวันเดียวสามารถเกิดกุศลผลบุญร่วมกันของพี่น้องประชาชนในการสืบทอดพระพุทธศาสนามากถึง 143 วัดทั่วทั้งจังหวัด

“ขอขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และคณะกรรมการดำเนินงาน คณะเจ้าภาพกองกฐินทุกท่าน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาซึ่งกองกฐิน จำนวน 143 กอง เพื่อทอดถวาย แก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 143 วัด ซึ่งมหากุศลในวันนี้พวกเราจะได้ร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ประเพณีอันดีงามนี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566

ทำให้ประเพณีนี้คงอยู่คู่กับบ้านเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการหลอมรวมพลังความรักความสามัคคี พลังความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากจะทำให้พวกเราได้บุญได้กุศลโดยถ้วนทั่วแล้ว ยังจะทำให้เกิดพลังความสามัคคีที่ค้ำจุนหนุนนำให้จังหวัดร้อยเอ็ดและประเทศไทยมีความมั่นคงตลอดไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ” มีที่มาสืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงานได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 125 วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพันคนใน “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566

ด้วยเหตุนี้ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมอันเป็นมงคลขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะทำบุญกุศล เป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคต

รวมทั้งจะทำให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความเหมาะสมด้วย จึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 16 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและพี่น้องประชาชนสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดไป