มหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบทะลุ 1 แสนราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 18 วันทะลุ 1 แสนราย มูลหนี้ 6,085 ล้านบาท รวมจำนวนเจ้าหนี้ 71,202 ราย

  • กรุงเทพมหานครยังคงมากที่สุด
  • มีผู้ลงทะเบียน 6,322 ราย
  • เจ้าหนี้ 5,253 ราย มูลหนี้ 511 ล้านบาท

วันนี้ (18 ธ.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 18 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 6,085 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 100,467 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 88,669 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 11,798 ราย

รวมจำนวนเจ้าหนี้ 71,202 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,322 ราย เจ้าหนี้ 5,253 ราย มูลหนี้ 511 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,323 ราย เจ้าหนี้ 3,504 ราย มูลหนี้ 262 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,986 ราย เจ้าหนี้ 2,817 ราย มูลหนี้ 248 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,884 ราย เจ้าหนี้ 2,428 ราย มูลหนี้ 299 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,610 ราย เจ้าหนี้ 2,070 ราย มูลหนี้ 190ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 133 ราย เจ้าหนี้ 86 ราย มูลหนี้ 5 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 207 ราย เจ้าหนี้ 132 ราย มูลหนี้ 15 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 267 ราย เจ้าหนี้ 187 ราย มูลหนี้ 8 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 334 ราย เจ้าหนี้ 200 ราย มูลหนี้ 10 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 364 ราย เจ้าหนี้ 238 ราย มูลหนี้ 13 ล้านบาท