อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้สินเชื่อ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC

อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อก้อนใหม่ระยะเวลา 7 ปี รวมทั้งสิ้น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุนสินเชื่อก้อนใหม่ระยะเวลา 7 ปี รวมทั้งสิ้น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโครงการด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิล PET ระดับโลก

สินเชื่อจาก IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ มีกำหนดชำระคืนในระยะยาว และมีความยืดหยุ่นในการแปลงเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่อาจจะตกลงร่วมกันในอนาคต 

เงินทุนถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืนที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำเชิงกลยุทธ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการรีไซเคิล PET ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพที่โรงงานรีไซเคิลของบริษัทฯ ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง ในประเทศไทย  การเปิดตัวโรงงานอันทันสมัยในเมืองการาวัง ประเทศอินโดนีเซีย และการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ สินเชื่อดังกล่าวจะนำไปชำระเงินต้นทุนคืนสำหรับโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่ดำเนินการเมื่อปี 2566 และ 2567

ขยายขีดความสามารถด้านการรีไซเคิล

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอินโดรามา เวนเจอร์สกล่าวว่า “ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรากับ IFC เป็นส่วนสำคัญของการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทำให้เราสามารถขยายขีดความสามารถด้านการรีไซเคิล และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีความหมายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญ ในฐานะผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วโลก”

Jane Yuan Xu, Country Manager for Thailand and Myanmar ของ IFC กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส อีกครั้ง สินเชื่อครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ IFC ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และการส่งเสริมการจัดการขยะในตลาดเกิดใหม่ โดยเรามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการรีไซเคิลในฐานะเครื่องมืออันทรงพลังในการจัดการกับขยะพลาสติกและก้าวไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้างด้วยกัน”

อินโดรามาเวนเจอร์ส ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การจัดหาเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการได้รับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue loan) เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior loan) จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC และเงินกู้แลกเปลี่ยนกับกิจการอื่น (Parallel loans)จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)

International Finance Corporation: IFC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Carbios ตอกย้ำความร่วมมือ สร้างโรงงานรีไซเคิล PET ในฝรั่งเศส