ICCA ยกเชียงใหม่ ไมซ์ซิตี้ที่ 7 อาเซียน โกยงานโลกเข้าไทย

ICCA เชียงใหม่ TCEB
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือ“ICCA” ประกาศให้ “เชียงใหม่” เป็นไมซ์ ซิตี้ อันดับ 7 ของอาเซียน เป็นจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติประจำปี 2566 หรือ ICCA Ranking 2023

TCEB โชว์ข่าวดี “เชียงใหม่” ติด ICCA Ranking ไมซ์ซิตี้เมืองประชุมนานาชาติอันดับ 7 ของอาเซียน แถมเลื่อนชั้นรวดเดียว 90 อันดับ ยืนอยู่ที่ 122 ของโลก พร้อมเดินหน้ากวาดงานอินเตอร์ หอบเงินเข้ามาจัดปี67 อีกเพียบ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า ทางสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือ“ICCA” (ICCA :International Congress and Convention Association) ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงการจัดอันดับ “ประเทศและเมืองจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติประจำปี 2566 หรือICCA Ranking 2023” ซึ่งมีข่าวดีกับประเทศไทยคือ “จังหวัดเชียงใหม่” ได้เลื่อนชั้นใน 3 เวทีหลัก ดังนี้ เวทีแรก อันดับโลกขึ้นมาอยู่อันดับ 122 ดีกว่าปี 2565 ถึง 90 ขั้น เดิมเคยอยู่อันดับ 202 เวทีที่ 2 ระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ติดอันดับ 26 เวทีที่ 3 ระดับอาเซียน ติดอันดับ 7 ครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยสามารถดึงงานนานาชาติเข้ามาจัดได้จำนวนมากถึง 19 งาน รองจากกรุงเทพฯ ที่ยังครองอันดับ 15 ของโลก ดึงงานนานาชาติเข้ามาจัดได้ 88 งาน

การจัดอันดับของสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือICCA Ranking มีความสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละประเทศในตลาดโลก เพราะจะมีผลให้ประเทศที่ติดอันดับดี ๆ ทางผู้จัดงานที่วโลกจะพิจารณาเลือกจุดหมายปลายทางนำงานต่าง ๆ เข้ามาจัดสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และนำองค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เมืองและประเทศต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับอันดับICCA Ranking แต่ละปี ซึ่งพยายามส่งเสริมปัจจัยบวกสร้างแรงจูงใจให้ได้มากที่สุด เพราะตลาดการประชุมนานาชาติมีข้อดีกับประเทศเจ้าภาพจัดงานแต่ละครั้งทั้งเรื่อง การเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจในพื้นที่สร้างชื่อเสียงที่ดีในเวทีโลก

ICCA เชียงใหม่ TCEB
เชียงใหม่ที่คุณสมบัติยอดนิยมเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้ อันดับ 122 ของโลก ซึ่งมีจุดเด่นของท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกของนักเดินทางทั่วโลก

ครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการขยับอันดับเมืองจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติจากICCA Ranking ประจำปี 2566 หรือICCA Ranking 2023 จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ควบคู่กับได้แสดงถึงศักยภาพความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้ทุกองค์กรในเมืองไทยร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากตลาดไมซ์ การจัดประชุม สัมมนา เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศไทยและพื้นที่เมืองหรือจังหวัดในภูมิภาคก้าวสู่จุดหมายปลายทางเมืองประชุมนานาชาติหรือ Convention Destination อย่างสง่างาม

ปัจจัยบวกที่ทำให้เมืองหรือจังหวัดต่าง ๆ ได้รับเลือกเป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมนานาชาติของสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ต้องครบ 6 มาตรฐาน ได้แก่ 1.ความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่เมือง 2.ความพร้อมของสถานที่จัดประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ที่พักที่รองรับได้อย่างหลากหลาย 4.อัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว 5.ความปลอดภัย 6.ข้อเสนอด้านซิตี้ แพกเกจ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการตัดสินใจ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องกับการสำรวจแนวโน้มพฤติกรรมและความคาดหวังของนักเดินทางไมซ์ทั่วโลกต่อการเดินทางเข้าร่วมงานในประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีเอกลักษณ์รองรับนักเดินทางธุรกิจที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย ทั้งเรื่อง ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูง อาหารไทย ความเป็นสยามเมืองยิ้ม มีแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลาย บวกับเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมติด 3 ใน 5 เมืองที่นักเดินทางไมซ์อยากมาท่องเที่ยวต่อหลังเสร็จสิ้นทริปธุรกิจ โดยเป็นรองเพียง 2 เท่านั้น คือ กรุงเทพฯ กับภูเก็ต

ICCAเข้มมาตรฐานจัดอันดับเมืองประชุมนานาชาติทั่วโลก

ICCAในฐานะสมาคมระดับโลกที่จัดอันดับประเทศและเมืองปลายทางการจัดประชุมนานาชาติ จะนับเฉพาการประชุมนานาชาติที่ผ่านเกณฑ์ICCA เท่านั้น นั่นคือ จะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติอย่างน้อย 50 คน หมุนเวียนจัดอย่างน้อย 3 ประเทศ และเป็นงานประชุมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำ ปี 2566 TCEB ร่วมมือกับหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายภาคเอกชน โรงแรม และ สถานที่จัดงาน รวบรวมข้อมูล การจัดประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในเชียงใหม่แล้วจัดส่งให้ICCA พิจารณา ดังนั้นจัดเก็บข้อมูลจำนวนงานประชุมระดับนานาชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงานและผู้ประกอบการสถานที่จัดการประชุมในพื้นที่ด้วย เพื่อ เพิ่มโอกาสจากICCA Ranking แต่ละปี ให้เลื่อนขึ้นไปอยู่อันดับดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจภาพรวมตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศด้วย

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ICCA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : TCEB-ICCAนำไมซ์ปี 67 เปิดปฏิญญากรุงเทพอาหารยั่งยืน