IATA เปิด FuellS ดึงแอร์ไลน์สโลก ใช้โซลูชั่นการบินขั้นสูง

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเปิดตัวโครงการ " IATA FuelIS” เสนอให้สายการบินทั่วโลกนำไปเป็นตัวช่วยตัดสินใจพัฒนาธุรกิจการบินช่วยลดโลกร้อนได้
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเปิดตัวโครงการ " IATA FuelIS” เสนอให้สายการบินทั่วโลกนำไปเป็นตัวช่วยตัดสินใจพัฒนาธุรกิจการบินช่วยลดโลกร้อนได้

IATA เปิดตัวแล้วโปรเจกต์ “FueIIS” โซลูชั่นวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงการบินขั้นสูง ปลุกสายการบินทั่วโลก หันใช้ข้อมูลเที่ยวบินกับเชื้อเพลิงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจ 4 ด้าน โชว์ 3 คุณสมบัติเด่น พร้อมการันตีความแม่นยำจาก 215 แอร์ไลน์ส

นิค แครีน รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association:IATA/ไออาต้า) เปิดเผยว่า พร้อมเปิดตัวโครงการIATA FuelIS เครื่องมือวิเคราะห์อันทรงประสิทธิภาพ ที่สายการบินนานาชาติทั่วโลก สามารถนำไปใช้ช่วยตัดสินใจพัฒนาธุรกิจการบิน ได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1.เชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 2.ลดต้นทุนเชื้อเพลิง 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 4.สายการบินต่าง ๆ จะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง กับข้อมูลอุตสาหกรรมที่รวบรวมไว้ อย่างเข้าใจตรงตามเป้าหมายการนำพาการบินสู่ความเป็นเลิศได้ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายรอบด้าน

สายการบินนานาชาติทั่วโลกสามารถนำ FuellSไปใช้วิเคราะห์มาตรฐานสนามบิน กับเชื้อเพลิงที่จะใช้ลงจอดได้อย่างแม่นยำ
สายการบินนานาชาติทั่วโลกสามารถนำ FuellSไปใช้วิเคราะห์มาตรฐานสนามบิน กับเชื้อเพลิงที่จะใช้ลงจอดได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติสำคัญของโมเดล FuelIS กับการบินโลก  

โครงการIATA FuellS มีความน่าสนใจที่พลิกโฉมการใช้เชื้อเพลิงการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง ประกกอบด้วย

  • เรื่องที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพเชื้อเพลิงของฝูงบิน : สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินประเภทต่าง ๆ กับเที่ยวระหว่างภูมิภาคและความแตกต่างของเวลาทำการบินเหนือน่านฟ้า โดยวิธีเปรียบเทียบการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่อตัน-กิโลเมตรปฏิบัติการ (OTK) กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมการบินภาพรวม
  • เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสนามบิน : สามารถวัดปริมาณเชื้อเพลิงในเครื่องบิน เมื่อลงจอดได้ โดยสามารถนำไปเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงรวมของสายการบินอื่น ๆ ทั้งหมด ที่ลงจอด ณ สนามบินเดียวกันได้
  • เรื่องที่ 3 กลุ่มรับจ้างผลิตหรือ OEM ยังสามารถใช้โครงการIATA FuelIS เพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินหรือเครื่องยนต์เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้ด้วย โดยรับข้อมูลเชิงลึกมูลค่าเกี่ยวกับตลาด ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ รวมทั้งประเภทฝูงบินกลุ่มเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลการปฏิบัติงานจริง สามารถช่วยลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

โครงการIATA FuelIS เลือกใช้ข้อมูลจาก ระบบIATA Global Aviation Data Management (GADM) ข้อมูลนี้มาจาก โปรแกรม FDX : Flight Data eXchange ปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลเชื้อเพลิงจากทั่วโลก 215 แอร์ไลน์ส ซึ่งเพียงพอจะรับประกัน ความแม่นยำระดับสูงสุดในข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถรับได้กับสถานการณ์ การบินปัจจุบัน

ขณะที่ “การสนับสนุนเชื้อเพลิงที่มีสมรรถนะดีขึ้น” คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายการบิน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นทาง ทางIATA ทำงานร่วมกับสายการบินต่าง ๆ เพื่อหาโอกาส และ วิธีประหยัดเชื้อเพลิง กระทั่งมาลงตัวด้วยโครงการIATA FuelIS จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวนี้ต่อไป

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : IATA ชี้ มี.ค.67 การบิน ทั้งโลกโต 13.8% เอเชีย รักษาแชมป์ผู้นำตลาด

ที่มา : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Air Transport Association) หรือ ไออาตา (IATA) เป็นสมาคมการค้าของสายการบินโลกที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1945 ไออาตาได้รับการอธิบาย เป็นการรวมกลุ่ม เพื่อผูกขาดทางธุรกิจ เพราะ นอกจาก กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับสายการบินไออาตาแล้ว ทางสมาคมยังจัดการประชุมภาษีศุลกากร ที่ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการกำหนดราคาด้วย

ทางไออาตารายงานว่า ข้อมูลเมื่อ 2023 ทางสมาคมมีสายการบิน 317 แห่ง รวมสายการบินหลัก จากกว่า 120 ประเทศ สมาชิกสายการบิน ของไออาตามีประมาณ 82% (2020)[7] ของ การจราจรทางอากาศ available seat miles ทั้งหมด ไออาตารองรับกิจกรรม ของสายการบินและช่วยกำหนดนโยบายและมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานอยู่ที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ส่วนสำนักงานฝ่ายบริหาร อยู่ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายพิเศษ ของประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบิน