IATA เปิดสมัครรางวัล IATA Diversity & Inclusion 2023 ปลุกแรงบันดาลใจการบินโลก ชูอาชีพเท่าเทียมทางเพศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA-International Air Transport Association) รายงานว่า ได้ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “IATA Diversity and Inclusion Awards ประจำปี 2566” ทั้งประเภทบุคคลหรือองค์กรทั้งหมดที่ทำงานในห่วงโซ่คุณค่าการบิน โดยจะปิดรับภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 23:59 น. เป็นรางวัลประจำปีเพื่อยกย่องความเป็นเลิศทางความหลากหลายในอุตสาหกรรมการบิน โดยให้มีการเสนอชิงรางวัล 3 ประเภท ได้แก่

1.รางวัลบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ : ยกย่องสตรีผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อวาระการบินผ่านการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของสตรีในการส่งมอบธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในพันธกิจและการรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน

2.รางวัล High Flyer Award : ยกย่องสตรีมืออาชีพด้านการบินที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งได้แสดงความเป็นผู้นำผ่านการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน สร้างผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมซึ่งจะเปิดรับสตรีมืออาชีพทุกคนในอุตสาหกรรมการบิน 

3.Diversity & Inclusion Team Award : ยกย่องสายการบินที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซึ่งวัดได้จากความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานครอบคลุมทางด้านนี้ โดยจะเปิดรับสมาชิกของ IATA ทุกสายการบิน

วิลลี วอลช์ ผู้อำนวยการทั่วไป IATA กล่าวว่า ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดในอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่อุตสาหกรรมกำลังแข่งขันกันเพื่อ “หาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ” เข้ามาทำงานมอบประโยชน์ทำให้บริการการเดินทางเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก ดังนั้นรางวัล IATA Diversity and Inclusion Awards จะเป็นตัวช่วยเร่งความก้าวหน้าให้เกิดความตื่นตัว ด้วยการยกย่องผู้นำที่สร้างความแตกต่าง รับรู้ถึงผลลัพธ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทาง IATA จึงตั้งเป้าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หันมาดำเนินการเพื่อพัฒนาความสมดุลทางเพศของการบิน โดยแนะนำให้เสนอชื่อและตั้งตารอผู้ชนะรางวัล IATA Diversity & Inclusion ประจำปี 2566 ซึ่งจะได้รับการประกาศในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 79 ของ IATA และการประชุมสุดยอดการขนส่งทางอากาศโลก ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2566 ที่ กรุงอิสตันบูล ทูร์เคีย (ตุรกี)

สำหรับผู้ชนะแต่ละรางวัลจะได้รับ 25,000 ดอลลาร์ (โดยจะจ่ายให้กับผู้ได้รับรางวัลหรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับการทำกิจกรรมความหลากหลายและการผนวกรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน)

มร.อัคบาร์ อัล เบเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนครั้งนี้ได้ดำเนินการริเริ่มหลายอย่างเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งภายในสายการบินของเรา โดยเชื่อมั่นจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนทำให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตได้ โดยเฉพาะรางวัล“IATA Diversity and Inclusion Awards” ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความพยายามของทุกองค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลให้กาตาร์ แอร์เวย์สเป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่เปิดตัวโครงการเมื่อปี 2562 โดยพร้อมทำงานร่วมกับ IATA ต่อไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำในอุตสาหกรรมการบินเกิดพลัง ควบคู่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างมุมคิดเชิงบวก ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ IATA ได้นำเสนอผลสำรวจผู้โดยสารเมื่อพฤศจิกายน 2565 พบว่าเรื่องความหลากหลายทางเพศมีความสำคัญต่อนักเดินทาง ประกอบด้วย ส่วนแรก 64% ของผู้เดินทางชอบบินกับสายการบินที่เป็นผู้นำด้านความหลากหลายทางเพศ จัดอยู่ในอันดับสูงขึ้น ส่วนที่สอง กลุ่มอายุน้อยกว่ามีประมาณ 84% ของผู้โดยสารอายุ 18-34 ปี และ 77% ของผู้โดยสารอายุ 35-44 ปี แสดงความพึงพอใจต่อสายการบินที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้ทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen