“หมอยง” เตือนรับมือ “โนโรไวรัส” ทำท้องเสียรุนแรง

หมอยง เผย “โนโรไวรัส” ไวรัสร้ายทำอาเจียน ท้องเสียรุนแรง ชี้พบระบาดหนักช่วงฤดูหนาว ต่อฤดูร้อน

  • เผยระบาดจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเดือน 2 เดือนนี้
  • มักจะเกิดในโรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มาก
  • การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาด รับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอ ล้างมือบ่อยๆ

วันนี้ (22 ม.ค.67) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหากล่าวถึง… “โนโรไวรัส”(Norovirus) เป็นสาเหตุให้เกิดอาเจียนและท้องเสีย พบมากขณะนี้ มีเนื้อหาดังนี้

โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นสาเหตุให้เกิดอาเจียนและท้องเสีย พบมากขณะนี้ ในช่วงฤดูหนาว ต่อฤดูร้อน จะมีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงคล้ายอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ที่มีสาเหตุมาจาก โนโรไวรัส พบได้มากขณะนี้ บางรายอาจเป็นรุนแรงถึงต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือ

การระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเดือน 2 เดือนนี้ มักจะเกิดในโรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มากเช่น โรงงาน หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในเรือสำราญ

เชื้อไวรัสนี้ ไม่มีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูง และทนต่อสารเคมีฆ่าเชื้อต่างๆ ได้มาก

การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาด รับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ในกรณีที่สงสัยหรือมีการระบาด การตรวจเชื้อจากอุจจาระ จะสามารถบอกได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์ยินดีที่จะตรวจวินิจฉัยให้ โดยเฉพาะที่มีการระบาด เพื่อการบริการ โดยส่งอุจจาระ หรือ ป้ายจากที่อาเจียน และจะบอกผลให้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับตัวอย่าง ติดต่อมาได้ที่ 02 256 5324 , 02 256 4929 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จะขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไวรัส สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อนำไปศึกษาต่อในเชิงลึกต่อไป