สาธารณสุข ห่วงค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน มีผลต่อสุขภาพ

สาธารณสุข ห่วงค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน แนะเช็กคุณภาพอากาศทุกวัน เมื่อต้องทำกิจกรรมนอกบ้าน คาดปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่

  • เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแล้ว 4 จังหวัด
  • คาด 1-2 วัน ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น แนะเช็กคุณภาพอากาศทุกวัน
  • แนะนำใช้บริการ Clean Room ที่ดำเนินการแล้วใน 27 จังหวัด รวม 1,796 แห่ง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้ติดตามคุณภาพอากาศเพื่อบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 โดยข้อมูลเมื่อเวลา 07.00 น. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.​ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี 34 จังหวัด ที่ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในจำนวนนี้ มี 16 จังหวัด ที่เกินมาตรฐานติดต่อกันมากกว่า 3 วัน ได้แก่ 1) นนทบุรี 2) กรุงเทพฯ 3) สมุทรสาคร 4) สมุทรปราการ 5) นครปฐม 6) สมุทรสงคราม 7) ราชบุรี 8) กาญจนบุรี 9) ปทุมธานี 10) อ่างทอง 11) พระนครศรีอยุธยา 12) สุพรรณบุรี 13) สุโขทัย 14) อุทัยธานี 15) ชัยนาท และ 16) สิงห์บุรี 

และอีก 10 จังหวัด สถานการณ์เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน ได้แก่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และหนองคาย โดยขณะนี้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีพื้นที่ใดที่ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐานในระดับสีแดง หรือ 75 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ช่วง 1-2 วันข้างหน้า คาดการณ์ว่าปริมาณฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โดยเช็กค่าฝุ่นเป็นประจำก่อนออกจากบ้านหรือทำกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตนตามคำแนะนำของค่าสีฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อาจมีอาการกำเริบจากฝุ่นได้ หากจำเป็นให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน นอกจากนี้ ขอให้ทำความสะอาดบ้านและสถานที่ต่างๆ ให้สะอาด ทั้งนี้ ในพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) โดยเฉพาะสถานศึกษา สถานพยาบาล สถานดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจัดทำไปแล้ว 1,796 แห่ง ใน 27 จังหวัด ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการได้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยค้นหาห้องปลอดฝุ่นได้ที่ https://podfoon.anamai.moph.go.th/