ลงทะเบียนด่วน!ปลดตรวนแก๊งเสื้อดำ-หมวกกันน็อค วันนี้(1ธ.ค.66)

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ลงทะเบียนด่วน!ปลดตรวนแก๊งเสื้อดำ-หมวกกันน็อค วันนี้(1ธ.ค.66)  “รัดเกล้า” เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้ทั้งในระบบ-นอกระบบ

ลงทะเบียนผ่าน 5 ช่องทาง

  • เว็บ debt.dopa.go.th
  • App ThaiID
  • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเขตทุกแห่งใน กทม.

วันนี้ (1 ธ.ค.2566) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคาม ถูกดูหมิ่น ในการทวงถามหนี้ ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม หรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ เพื่อที่จะได้มีภาระในการผ่อนชำระน้อยลง สามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้  5 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ก.พ.67

(1) เว็บ debt.dopa.go.th

(2) App ThaiID

(3) สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567

(4) ที่ว่าการอำเภอ

(5) สำนักงานเขตทุกแห่งใน กทม.