GC มอบรางวัลประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8

  • ภายในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้”
  • ชูความพิเศษปีนี้ นอกจากผลงานภาพวาดระบายสี มีผลงานประติมากรรมต้นแบบเป็นปีแรก

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8” มุ่งหวังให้น้องๆ และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน มีแนวคิดที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้รอบตัว ผ่านผลงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม และการวาดภาพระบายสี

ทั้งนี้ หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานในปีนี้คือ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยผลงานทุกชิ้นมีการนำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความสวยงาม สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมปกป้องโลกใบนี้ ผ่านทักษะการใช้ลายเส้น การให้โทนสี และการสร้างผลงานแบบ 3 มิติ (ประติมากรรมต้นแบบ) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับตัวในโลกยุคปัจจุบัน ที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของเด็ก ๆ และเยาวชนอย่างมีคุณค่า

นายคงกระพัน กล่าวด้วยว่า ในปีนี้โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC: มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

อย่างไรก็ตาม วันนี้โครงการได้เดินทางมาถึงพิธีมอบรางวัลโครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8 โดยทาง GC ไดคัดสรรผลงานที่สะท้อนมุมมองและแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการดูแลโลกไปพร้อมกัน ด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ลายเส้น โทนสี และผลงานแบบ 3 มิติ(ประติมากรรมต้นแบบ) ที่ถูกคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 660,000 บาท