“เศรษฐา” สั่ง 5 ประเด็นรับมือน้ำท่วม เน้นเร่งช่วยเหลือ-ประชาสัมพันธ์

“เศรษฐา” สั่ง 5 ประเด็นรับมือน้ำท่วม เน้นเร่งช่วยเหลือ-ประชาสัมพันธ์ รับทราบสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

  • ให้กรมอุตุวิทยาติดตามสภาพอากาศ
  • และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • และแจ้งเตือนสภาพอากาศกับประชาชน
  • ขณะนี้จังหวัดสุโขทัย น่าเป็นห่วงที่สุดรับมวลน้ำจากแพร่

เมื่อคืนวันที่ 1ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้เดินทางไปที่กรมชลประทาน โดยระบุว่า มาติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทาน และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมร่วมกันผ่านระบบ Video Conference เพื่อไม่ให้รบกวนหน้างานของท่านที่ทำงานหนักอยู่ในพื้นที่ โดยได้มอบหมาย 5 ประเด็น คือ

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังกรมชลประทาน

1. การจัดการน้ำ ให้กรมชลประทานบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดจราจรน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล ลุ่มน้ำยม-น่าน และลุ่มน้ำเจ้าพระยา

2. การจัดการอาคารกั้นน้ำ ให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ตรวจสอบความมั่นคงของพนังกั้นน้ำ สะพาน และอาคารชลประทาน ให้มีความมั่นคง และพร้อมใช้งานตลอดช่วงฤดูน้ำหลาก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ที่กรมชลประทาน

3. การช่วยเหลือประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เช่น เร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กำจัดขยะที่มากับน้ำ และตามที่ประชาชนร้องขอ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการระดมสรรพกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพ หน่วยงานท้องถิ่น

4. พยากรณ์อากาศ ให้กรมอุตุวิทยาติดตามสภาพอากาศ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนสภาพอากาศกับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

5. การแจ้งเตือน ให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรีรับฟังสถานการณ์น้ำ

“ณ ขณะนี้จังหวัดสุโขทัย น่าเป็นห่วงที่สุดครับ เพราะต้องรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดแพร่ ซึ่งไหลเข้าท่วมทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและตัวเมืองบางส่วนแล้ว เราต้องเร่งหารือ วางแผนรับมือกับมวลน้ำที่จะเข้ามาอีกระลอก ซึ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปกว่าเดิม ผมขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ติดขัดอะไร รัฐบาลจะช่วยเหลือและช่วย facilitate ยืนยันครับว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายรัฐมนตรีระบุ