“เกรียง” ลงพื้นที่ด่วน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชายแดนใต้

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

“เกรียง” ลงพื้นที่ด่วน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชายแดนใต้ กำชับทุกหน่วยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

  • บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่
  • ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 ธ.ค. 2566 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส (อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี อ.เมืองฯ อ.บาเจาะ อ.ศรีสาคร อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ และ อ.รือเสาะ) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น

เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยตนมาลงพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ และตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสในวันนี้ เพื่อกำชับการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ดังนี้

  • ถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2,500 ชุด
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนเรือท้องแบน /ไฟเบอร์กลาส 14 ลำ เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง และเครื่องยนต์เรือ 1 เครื่อง

  • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง รถบรรทุก/รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล/รถบรรทุกติดตั้งเครน 4 คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็ก 1 คัน และรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 1 คัน
  • สำนักงานชลประทานที่ 17 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 29 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง และโครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการขุดเปิดสันทรายเพื่อระบายออกสู่ทะเล

  • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 45 สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คน พร้อมกำลังพลช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ถุงยังชีพ 20 ชุด
  • กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 ถุงยังชีพ 300 ชุด มอบยาสามัญประจำบ้าน 50 ชุด พร้อมกำลังพลช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
  • กาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,500 ชุด เทศบาลตำบลตันหยงมัส มอบน้ำดื่ม  4,240 ขวด องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งและเทศบาลเมืองสุไงโก-ลก มอบกระสอบทราย จำนวน 12,200 ถุง