ประมงส่งซูเปอร์ฮีโร่ปลากระพงขาว กำจัดสัตว์ประหลาดปลาหมอสีคางดำ

กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว 60,000 ตัว ลดการรุกรานของปลาหมอสีคางดำ

ประมงส่งซูเปอร์ฮีโร่ปลากระพงขาว กำจัดสัตว์ประหลาดปลาหมอสีคางดำ จำนวน 60,000 ตัว พร้อมปฏิบัติการลงมือ 5 จังหวัดพร้อมกัน

  • ศัตรูตัวฉกาจของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกร
  • และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเป็นประธาน  เปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ว่า ปลาหมอสีคางดำแพร่ระบาดในแหล่งน้ำสาธารณะและในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นได้รับผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ระบบนิเวศแหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย

กรมประมงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกร ชาวประมงและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง

นอกจากนี้ กรมประมงยังได้จัดทำร่างมาตรการและการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการควบคุมการรุกรานของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ที่พบการรุกรานแล้ว พร้อมติดตามประเมินและป้องกันการรุกรานของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกรุกราน อีกทั้งยังได้บังคับใช้กฎหมายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นปลาที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำได้ดี ทำให้พบการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำกว่า 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสมุทรสาครที่มีการระบาดอย่างมาก

“การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายชาวประมงและเกษตรกรในการกำจัดปลาหมอสีคางดำด้วยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ร่วมกับการปล่อยปลาผู้ล่า เช่น ปลากะพงขาว ในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดเพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรปลาหมอสีคางดำขนาดเล็กที่พบในธรรมชาติและมีการหลุดรอดเข้าไปในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม” อธิบดีกรมประมงกล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน จะมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่ชาวประมงเรืออวนรุนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประมงจังหวัดแล้ว จำนวน 23 ราย ปล่อยขบวนเรืออวนรุนที่เข้าร่วมโครงการฯ การสาธิตวิธีการใช้อวนรุนในการกำจัดปลาหมอสีคางดำ และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 60,000 ตัว พร้อมกันในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร