เศรษฐา หนุนซีรีย์วาย-ยูริ ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย

เศรษฐา หนุนซีรีย์วาย-ยูริ จุดประกายนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล ภูมิธรรม นำมาย-อาโป -ฟรีน และ เบคกี้ เข้าร่วมพูดคุยนายกรัฐมนตรี เห็นร่วมกันช่วยดันเศรษฐกิจไทย

  • ให้ชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้และรู้จักมากยิ่งขึ้น
  • ทั้งด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
  • ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

วันนี้ (20 มี.ค. 67) ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และผู้บริหาร ผู้จัดทำและนักแสดงซีรีย์วายและยูริ คือ นายกฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารบริษัท Be on Cloud ผู้จัดทำซีรีส์วายเรื่อง “SHINE” และนายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ผู้บริหารบริษัท Idol Factory ผู้จัดทำซีรีส์วายเรื่อง “ปิ่นภักดิ์” เข้าพบ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและแสดงศักยภาพในการจุดประกายนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล โดยมีนักแสดงนำของทั้งสองเรื่อง คือ มาย (นายภาคภูมิ ร่มไทรทอง) อาโป (นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์) ฟรีน (นางสาวสโรชา จันทร์กิมฮะ) และ เบคกี้ (นางสาวแพทรีเซีย อาร์มสตรอง) เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี นพ.สุรพงษ์ พร้อมผู้บริหารซีรีส์วายและยูริ รวมทั้งนักแสดงนำทั้งสองเรื่องได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และแสดงศักยภาพการใช้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ X ซีรีส์วาย ในการจุดประกายการนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการแสดงทิศทางการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย

โดยเฉพาะการนำศักยภาพที่หลากหลายด้านที่ไทยมีอยู่มาเผยแพร่และนำเสนอผ่านซีรีย์เรื่องดังกล่าวให้ชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้และรู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการนำเสนอผ่านซีรีย์ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทยและสามารถดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและฐานราก รวมถึงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย