เพื่อโลกที่น่าอยู่ GULF คว้าเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน

GULF รับเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน ในแคมเปญ “BKK Zero Waste” ของ กทม.

GULF รับเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน ในแคมเปญ “BKK Zero Waste” ของ กทม. มุ่งสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

  • ผ่านแคมเปญ“GULFไม่เทรวมภายในเวลา4เดือนลดขยะที่นำไปฝังกลบได้มากกว่า28%
  • เฟสถัดไปยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบให้มากที่สุด

  • ผ่านการยกระดับเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงการลดการสร้างขยะภายในสำนักงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืนในระดับภูมิภาค จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินแคมเปญ BKK Zero Waste ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของ GULF ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตนำร่องของแคมเปญดังกล่าว ในชื่อ “GULF ไม่เทรวม” โดยภายในระยะเวลา 4 เดือนGULF สามารถลดขยะที่นำไปฝังกลบไปได้มากกว่า 28% ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

นายธนญ ตันติสุนทร Executive Officer, GULF กล่าวว่า GULF รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญBKK Zero Waste ของ กทม. ในการลดขยะที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนและส่งเสริมการแยกขยะภายในสำนักงานใหญ่ การให้ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนนโยบายของกทม. และภาครัฐ เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดขยะ สำหรับเฟสถัดไปของการดำเนินตามแคมเปญนั้น GULF ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบให้มากที่สุด ผ่านการยกระดับเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงการลดการสร้างขยะภายในสำนักงานเพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืนในระยะยาว

เกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “GULF ไม่เทรวม”

ทั้งนี้ การรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมการแยกขยะ “ไม่เทรวม” ในกลุ่มพนักงาน GULF ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกมิติ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ของ GULF รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม