อีอีซี หนุน ท่องเที่ยวชุมชน นำร่องบางคล้า,ฉะเชิงเทรา

อีอีซี ท่องเที่ยว
สกพอ. หนุนท่องเที่ยวชุมชน นำร่อง บางคล้า,ฉะเชิงเทรา

อีอีซี รวมพลัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา” หนุนเที่ยววันธรรมดา สร้างรายได้ชุมชน

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายศิริชัย เผ่าบรรจง นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

เปิด เส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้ แนวคิดช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้าฉะเชิงเทรา” เชื่อมโยง ประโยชน์ จากการลงทุน สู่การท่องเที่ยวชุมชนใน พื้นที่ อีอีซี ณ วัดแจ้งบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ ชูอัตลักษณ์ ความโดดเด่น ของสินค้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำบางปะกง

อีอีซี ท่องเที่ยวชุมชน
จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

โครงการนี้ เป็นการบูรณาการ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เครือข่าย ในพื้นที่อีอีซี วิสาหกิจชุมชน นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่าย ในเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว ให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในครั้งนี้อีอีซี ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะสำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน การเปิดเส้นทางท่องเที่ยว อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ และของดี ของเด่นในชุมชน ยกระดับ บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ให้มีคุณภาพตรงความต้องการตลาด และ นักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

อีอีซี ท่องเที่ยว รายได้
ดร.จุฬา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บางคล้ามีผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากชลบุรี และระยอง

โครงการนี้ เริ่มนำร่อง ในพื้นที่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมี ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ที่แตกต่าง จากอีกสองจังหวัด คือชลบุรี และ ระยอง ทั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ไปยังพื้นที่ และชุมชน โดยรอบที่มีศักยภาพ สำหรับรองรับ กลุ่มนักลงทุน และผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่อีอีซี

ซึ่งในระยะต่อไป จะมีจำนวนมาก ให้สามารถท่องเที่ยว ได้ทั้งวันหยุด และ วันธรรมดา เป็นการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว และ บริการที่เกี่ยวเนื่องในท้องถิ่น ต่อไป จะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางอื่นๆ

บางคล้า

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเยี่ยมชมตลาดน้ำบางคล้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว พร้อมเลือกซื้อสินค้า และของดีฉะเชิงเทรา อาทิ ขนมเปี๊ยะ มะม่วง มะพร้าว น้ำตาลสด กุ้งแม่น้ำ และข้าวหอมมะลิจากอำเภอราชสาส์น ที่เป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิ 105 เป็นต้น 

Destination ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

EEC ท่องเที่ยวชุมชน
พระพิฆเนศเนื้อสำริดองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางปะกง เช่น ท้าวเวสสุวรรณสามขาเหยียบหีบสมบัติ แห่งวัดแจ้งบางคล้า นั่งเรือชมพระอุโบสถเงิน วัดพุทธพรหมยาน หนึ่งเดียวบนเกาะลัด และร่วมสักการะพระพิฆเนศ ณ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน พระพิฆเนศเนื้อสำริดองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในฉะเชิงเทรา และนักท่องเที่ยวสายมู ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวควรได้มาท่องเที่ยว และเข้าสักการะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง สกพอ. ร่วมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้พื้นที่นี้ เป็นอีกหนึ่ง destination ของนักลงทุนที่มาใช้ชีวิตยามว่าง และพักผ่อนจากการทำงาน

EEC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “เศรษฐา” เดินหน้า อีอีซี ให้ลงทุนจริงปีละแสนล้านบาท