50 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก้าวย่างสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวคิด Make it “Work” for Every Future - ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2518 จวบจนถึงตอนนี้ปี พ.ศ.2567 นักลงทุนได้รู้จัก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มานานถึง 50 ปี แล้วถ้าเป็นคน ก็เรียกได้ว่า รู้จักคบกันมานานครึ่งค่อนชีวิตกันเลยทีเดียว

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็คงเหมือนกับเราๆ ท่านๆ ทุกคนที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว  มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี จนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาขับเคี่ยวให้กลมกล่อม ผ่านการทบทวนและกลั่นกรองให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปสู่อนาคต

สำหรับก้าวย่างสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวคิด Make it “Work” for Every Future – ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน ทั้งการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เป้าหมายอนาคตของผู้ออมและผู้ลงทุนเป็นกลไกให้ภาคธุรกิจเข้าถึงโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างแข็งแกร่งพร้อมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และอนาคตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

“คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ” เผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมาย 5 เรื่อง คือ 1. ยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาค ทั้งในด้านการเป็นแหล่งระดมทุนของบริษัทใน-ต่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกการลงทุนต่างประเทศผ่านกลไกตลาดทุนไทย 

2. ขยายโอกาสระดมทุนให้บริษัททุกขนาดในภูมิภาค มุ่งเน้นบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในไทย บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และ SMEs Startups 

3. พัฒนาตลาดทุนแบบดิจิทัลเข้ามาเสริมตลาดทุนดั้งเดิมที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ระดมทุนและนักลงทุนยุคใหม่ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการกำกับดูแล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่แข็งแกร่ง โดยใช้AI และ Generative AI เข้ามาช่วยพัฒนางาน 

5.ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกมิติ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้ บจ. นักลงทุน และบุคลากรตลาดทุน สามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสจากประเด็นความยั่งยืนรวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ ๆ ทั้งเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ ตลอดปี 2567-68 จะได้พบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ห้องสมุดมารวย ซึ่งเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้, หนังสือ 50 ปี “5 Decades of SET” และจัดทำซีรีส์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

คอยติดตามอัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ จะได้ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคนไปด้วยกัน!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แก่แล้วไง มีตังค์ใช้!!