บางจากรับคณะประปานครหลวงศึกษาโมเดลใหม่ BiiC

บางจากฯ เปิดบ้านรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวงศึกษาดูงาน “นวัตกรรมและแนวทางการบ่มเพาะธุรกิจ” โมเดลใหม่องค์กร มี BiiC เป็นหัวหอกขับเคลื่อนความสำเร็จ ทั้ง Winnonie และสตาร์ตอัพสายพันธุ์ใหม่

  • บางจากโชว์โมเดลใหม่องค์กร “นวัตกรรมและแนวทางบ่มเพาะธุรกิจ”
  • นำผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารประปานครหลวงศึกษาเทคโนโลยีและระบบนิเวศน์

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจากการประปานครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและแนวทางการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอรโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำผู้เกี่ยวข้องมาศึกษาแนวนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้วย

ซึ่งทางกลุ่มบริษัท บางจาก ให้ความสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กร โดยได้จัดตั้งสถาบันวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) เมื่อแล้ว 6 เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีภารกิจเกี่ยวกับสร้างแรงขับเคลื่อนทางนวัตกรรมดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การร่วมลงทุน (CVC) ในสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและการบ่มเพาะธุรกิจ (E&I)

สถาบัน BiiC ของบางจาก ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมการทำโครงสร้างสร้างแพลตฟอร์มให้เช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie เป็นสตาร์ทอัพภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ได้นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และงานวิจัยพัฒนาแอสตาแซนทินที่อยู่ทาง บีบีจีไอ ในเครือบางจาก ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ธุรกิจอาหารเสริมมูลค่าสูงกลุ่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคภายใต้คอนเซ็ป“ปลอดภัย ไร้โรค : Stay Safe, Stay Healthy” -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน