แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพสกิลเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร Digital CEO เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • ศึกษาดูงานเพื่อสัมผัสขอจริง
  • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.
  • เพิ่มทักษะเสริมความรู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่7 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Learning Center) บางกรวย นนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่เป็น Expert เพื่ออัพสกิลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล และได้สัมผัสเห็นของจริงจากศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว

ทั้งนี้นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” และคณะผู้บริหารได้ศึกษาดูงาน EGAT Learning Center ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) บรรยายพิเศษ “Essential Cyber Security for Digital CEO” ปิดท้ายด้วย การบรรยายหัวข้อ “The New Platform Marketing: Game, E-sport and e Commerce” จาก ดร.ศรุต วานิชพันธ์ Senior Director, SEA Thailand  

สำหรับมผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 7 เป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 92 คน อาทิ นายกริช วิโรจน์สายลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด นายกสิณ ตันสุภสวัสดิกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร.ท.กิตติคุณ จารุวัฒนายนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายกุลจักก์ พานิชพัฒน์ ผู้ช่วยรองประธานเน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เคเอฟยู จำกัด เป็นต้น