แบงก์ชาติ ประกาศให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดธนาคารกรณีพิเศษ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

แบงก์ชาติ ประกาศให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดธนาคารกรณีพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ประกาศว่า เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567