สภาพัฒน์ เผยจีดีพีไตรมาส 4 ปี 66 ขยายตัว 1.7%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)หรือสภาพัฒน์

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เปิดจีดีพีไตรมาส 4 ปี 66 ขยายตัว 1.7% โดยรวมทั้งปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 65

  • คาดจีดีพีในปี 67 จะขยายตัวในช่วง 2.2 – 3.2%
  • มีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้า การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภค
  • การลงทุนภาคเอกชน การฟื้นตัวต่อเนื่อง ของภาคการท่องเที่ยว

วันนี้ (19 ก.พ.67) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ปี 66 เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2566 ขยายตัว 1.7% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 1.4% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 66 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี 66 อยู่ที่ 0.6%

โดยรวมทั้งปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 65 ด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.2% และ ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 1.3% ของจีดีพี

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 67 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.2 – 3.2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวของการส่งออกสินค้า การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน และการฟื้นตัวต่อเนื่อง ของภาคการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภค และการลงทนุ ภาคเอกชนจะขยายตัว 3.0% และ 3.5% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 2.9% ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.9 – 1.9% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ของจีดีพี