“พวงเพ็ชร” จับมือ กทม. จัดระเบียบการเดินทางย่านราชประสงค์

“พวงเพ็ชร” จับมือ กทม. และภาคี เอาจริง! บูรณาการหน่วยงานปรับภาพลักษณ์ท่องเที่ยว กำจัดมิจฉาชีพหลอกลวง และจัดระเบียบการเดินทางย่านราชประสงค์

  • จัดระเบียบการจอดรถรับส่งสาธารณะ
  • การสัญจรทั้งทางเดินเท้าและท้องถนน
  • ความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมหารือกับพญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร   และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและเอกชน  โดยที่ประชุมได้รายงานถึงปัญหาต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว อาทิ ปัญหารถยนต์รับจ้างสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่) ในการติดต่อ รบเร้า ชักจูงนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เกี่ยวข้อง การเรียกเก็บค่าโดยสารที่ต้องจัดการให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การสัญจรทั้งทางเดินเท้าและท้องถนน รวมถึงความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในภาพรวม 5 มาตรการ คือ 1. การสัญจร โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ กล้อง AI ตรวจจับการกระทำผิดการจราจร จัดระเบียบทางเท้า จัดระเบียบการจอดรถรับส่งสาธารณะ 2. การออกสัญลักษณ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ และออกให้กับผู้ให้บริการใช้ เช่น สติกเกอร์ติดตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่ ถึงคำเตือนแก่นักท่องเที่ยวให้ระวังการชักจูงไปซื้อสินค้าและบริการในลักษณะหลอกลวง และเป็นสัญลักษณ์ว่าหากรถคันไหนมีสติกเกอร์หมายความว่าได้มีการลงทะเบียนแล้ว รวมถึงร้านค้าด้วยเช่นกัน 

3. การบูรณาการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตักเตือน จับปรับ ตัดแต้ม แก่ผู้กระทำผิดต่อนักท่องเที่ยว 4. มาตรการทางสังคม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา พร้อมชื่นชมคนทำดีเพื่อสังคม ตักเตือนคนทำผิด 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกก้าวเข้าประเทศไทย อาทิ เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ออกไกด์บุ๊กรายชื่อร้านค้าและบริการที่เป็นมิตร ติดดาว และไว้วางใจได้ ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักท่องเที่ยว

โดยมาตรการต่าง ๆ เริ่มดำเนินการไปในเบื้องต้นแล้วกับ “ราชประสงค์โมเดล” ที่ทำการจัดระเบียบเพื่อการท่องเที่ยว และจะดำเนินการเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะขยายผลต่อไปในจุดที่เป็นย่านการท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์