ปตท. จับมือ กรมป่าไม้ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

ปตท. จับมือ กรมป่าไม้ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา แหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

  • ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างคุ้งบางกะเจ้า
  • ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ปตท.ได้ร่วมลงนามกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อร่วมมือโครงการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง โดยมีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้

โดยปตท. เข้าร่วมโครงการ OUR Khung BangKachao และสนับสนุนการดูแล บริหาร ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่แล้ว ซึ่ง ปตท. และ กรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570 โดยตั้งเป้าสร้างพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณคุ้งบางกะเจ้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนสำหรับประชาชนต่อไป