กลุ่มบางจากทุบสถิติ 4 ทศวรรษ นำธุรกิจปี’66 โกย EBITDA 4.1 หมื่นล้าน

กลุ่มบริษัทบางจากทำสถิติใหม่ปี’66 โกย EBITDA 41,680 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ สร้างรายได้ 385,853 ล้านบาท และกำไรบริษัทใหญ่ 13,233 ล้านบาท

  • กลุ่มบริษัทบางจากทุบสถิติในรอบ 4 ทศวรรษ ปี’66 ทำ EBITDA ทะลุ 4.1 หมื่นล้าน
  • ปีผลงาน 6 กลุ่มธุรกิจ ต่อยอดการลงทุนในและต่างประเทศโตแรง
  • ปี’67 พร้อมนำสู่ทศวรรษ 5 เร่งสร้างสมดุลพลังงานเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทบางจากสร้างสถิติใหม่ปี66 มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 4 ทศวรรษ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 385,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น18 % จากปี65 มี EBITDA 41,680 ล้านบาท โดยบางจากก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตั้งแต่ปีต้นปี67 จึงพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ่ มุ่งสร้างและต่อยอด ประสานพลังกันระหว่าง กลุ่มโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด และกลุ่มธุรกิจบางจากศรีราชาได้ปรับกลยุทธ์บริหารงานใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เทคโนโลยี และสินทรัพย์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้าง Platforms for Growth เติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านการบริหารโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่ง การขนส่งและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ตลอดจนธุรกิจสนับสนุน โดยวิธีทำงานแบบบริการร่วมในระบบหลังบ้านเพื่อลดต้นทุนทำให้ภาพรวมประหยัดลง มีเป้าหมายทำ EBITDA Synergy ให้ได้ปีละกว่า 3,000 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ บางจากมีแผนขยายต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจต้นน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  พร้อมมุ่งมั่นร่วมบรรเทาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ สร้างโลกยั่งยืน ยกระดับเป็นโรงกลั่นแรกและโรงกลั่นเดียวในไทยที่ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน  เริ่มไตรมาส 1 ปี 2568 ด้วยกำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สำหรับผลการดำเนินงาน ปี66 ดังนี้1. ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มีกำลังการผลิตเฉลี่ย 120,100 บาร์เรลต่อวัน ทำ EBITDA รวมได้ 14,794 ล้านบาท ลดลง 17% เทียบกับปี65 ปัจจัยหลักจากค่าการกลั่นปรับลดลงเหลือ 9.50 จากปี65 อยู่ที่ 14.33 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เพราะค่าCrack Spread ของทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลง  แต่ธุรกิจค้าน้ำมันบริษัท BCPT เติบโต เพราะจัดหาน้ำมันดิบให้โรงกลั่นน้ำมั 2 แห่ง  มีธุรกรรมซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59%

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. ธุรกิจการตลาด มี EBITDA รวม 3,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน ด้วยการจำหน่ายน้ำมันรวมทุกช่องทางสูงเป็นประวัติการณ์ 6,490 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 9% เพราะตลาดน้ำมันอากาศยานฟื้นตัวรวมถึงได้ขยายช่องทางจำหน่ายกับคู่ค้ารายใหม่ต่อเนื่อง สิ้นปี66 มีสถานีบริการรวม 2,219 แห่ง เป็นบางจาก 1,389 แห่ง และเอสโซ่ 830 แห่ง ส่วนธุรกิจ Non-Oil ร้านกาแฟอินทนิลมีสาขา1,020 สาขา และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV อีก 265 จุด 3. ธุรกิจบางจาก ศรีราชา ดำเนินงานภายใต้ BSRC มี EBITDA ระยะ 4 เดือนปี66 รวม 997 ล้านบาทจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชามีกำลังการผลิต 101,900 บาร์เรล/วัน ซึ่งภายหลังซ่อมบำรุงมีกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมา 143,800 บาร์เรล/วัน โดยมีปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม 2,145 ล้านลิตร ส่งผลให้โรงกลั่น 2 แห่ง มีกำลังการผลิต 294,000 บาร์เรล ช่วยเสริมธุรกิจการตลาดบางจากฯ ซึ่งปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง กลั่นได้ไม่เพียงพอกับความต้องการตลาด

4.ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ดำเนินงานโดย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ปี 66 มี EBITDA รวม 4,219 ล้านบาท ลดลง 34 % จากปี 2565 ปีที่ผ่านมาได้ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และคลังน้ำมัน ท่าเทียบเรือ ท่อขนส่งน้ำมันจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างรายได้ ช่วยบรรเทาผลกระทบการสิ้นสุด Adder โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ 5. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินงานโดยบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มี EBITDA รวม 667 ล้านบาทในปี 66 เพิ่มขึ้น 8% จากปี65 ได้ประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลและเอทานอลเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อของ BSRC กับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น หลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศปรับส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากบี 5 เป็นบี 7และ6. ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ มี EBITDA 19,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 % จากปี65

“ปี66 มีสินทรัพย์และผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผนวกกับความสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญต่าง ๆ เป็นปฐมบทการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ที่จะสร้างโอกาสให้กลุ่มบางจากต่อยอดปัจจุบันสู่ธุรกิจอนาคตใหม่ ๆ ปี67 ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ด้วยยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ บางจากฯ พร้อมเติบโตในทศวรรษที่ 5 ด้วยการยึดมั่นสร้างความแข็งแกร่งทำทุกย่างก้าวธุรกิจมีเสถียรภาพและมั่นคง สร้างความยั่งยืนให้กับทั้งองค์กรและสังคมไทย ควบคู่กับการรักษาสมดุลที่ดีด้านพลังงาน เพื่อส่งต่อความสุขที่ไม่สิ้นสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ บางจากมีมติเมื่อ 22 ก.พ.67 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังปี66 เฉลี่ย 1.50 บาท/หุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกปี66 จ่าย 0.50 บาท/หุ้น จะรวมเป็นเงินปันผล 2.00 บาท/หุ้น ได้รับสิทธิปันผล 7 มี.ค.67 และจ่ายเงินปันผล 24 เม.ย.67-เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน