โดรน เพื่อชาติ “มนพร” สั่ง สบพ. เร่งพัฒนา 7 หลักสูตรอบรม

โดรน หลักสูตรอบรม สบพ. นักบิน
หลักสูตรอบรมนักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือ โดรน ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

“มนพร” สั่ง สบพ.เร่งพัฒนา 7 หลักสูตรอบรม โดรน หลังทุกวงการ ใช้ โดรน อย่างแพร่หลาย มั่นใจ 7 หลักสูตรอบรม ช่วยให้การใช้ โดรน ปลอดภัยและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

รมช.คมนาคม สั่ง สบพ. เร่งพัฒนา หลักสูตรอบรม โดรน

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกับ สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) เร่งพัฒนา หลักสูตรอบรม อากาศยานไม่มีนักบิน หรือ โดรน  เนื่องจากในปัจจุบัน ได้นำ โดรน มาใช้ประโยชน์ในหลาย ภาคส่วน

โดยส่วนมาก จะเกี่ยวกับ อาชีพเกษตรกรรม ในการฉีดยาฆ่าแมลง ประกอบกับ ในปัจจุบัน คนนิยมนำ โดรน มาใช้หลากหลายมากขึ้น

สำหรับ หลักสูตรอบรม โดรน ที่จะจัดทำขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการสนับสนุน การจัดเรียนการสอน และการฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับ โดรน

“เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย จึงได้เน้นย้ำให้ สบพ. ให้ความสำคัญ กับการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัย (Safety Management) ซึ่งเป็นหัวใจ ของการบิน และหลักสูตร ด้านการบินที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมถึง ปรับหลักสููตรอบรม ให้มีความทันสมัย และเน้นปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่นำ โดรน ไปใช้ อย่างถูกระเบียบ และปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ให้ สบพ.เร่งทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ สบพ.ด้วย” รมช.คมนาคมกล่าว

ด้านนางสาว ภัคณัฎฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กล่าวว่า ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงาน ที่ผลิตบุคลากร ด้านการบิน ของประเทศ สบพ.ได้ ปรับปรุง หลักสูตรอบรม สำหรับนักบินอากาศยานไม่มีนักบิน หรือโดรน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต นักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ และมีทักษะ ในการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่ถูกต้อง และปลอดภัย ตามหลักสากล

และเป็นไป ตามกฎหมาย ด้านการบิน ของประเทศไทย เพื่อรองรับ การจ้างงาน และพัฒนา ทักษะอาชีพ นักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ของประเทศไทย ที่มีศักยภาพ ในอนาคต

โดรน หลักสูตรอบรม สบพ.
หลักสูตรอบรมนักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือ โดรน ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

สบพ.เปิด 7หลักสูตรอบรม ล่าสุด อบรม พัฒนานักบินโดรน

สำหรับ หลักสูตรอบรม  นักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่ สบพ. เปิดทำการสอน ประกอบด้วย 7 หลักสูตรอบรม ได้แก่

1.หลักสูตร Basic Drone Flying Skills For The Beginner (ทักษะการบิน โดรน สำหรับผู้เริ่มต้น)

2.หลักสูตร Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. RVC (Multi-Rotor)(หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทปีกหมุน)

3. หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Agriculture)  (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภท โดรน เกษตร)

4.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Engineering Survey Drones)(หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนสำรวจทางวิศวกรรม)

5.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Public Disaster Relief Drones)(หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภท โดรน บรรเทาสาธารณภัย)

6.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Engineering Survey Drones: Beyond   Visual Line of Sight (BVLOS) (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนสำรวจทางวิศวกรรม (ระยะเกินสายตา)

7.หลักสูตร Unmanned Aircraft System for Executive. (อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับผู้บริหาร)

ข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวที่เกี่ยข้อง : “มนพร” ดัน สบพ.เร่งผลิต นักบิน รับ “ศูนย์กลางการบินภูมิภาค”