แจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.98 ล้านคนลำดับแรก

ชัย วัชรงค์โฆษกฯประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครมมีมติเห็นชอบ แจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.98 ล้านคนลำดับแรก
ชัย วัชรงค์โฆษกฯประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครมมีมติเห็นชอบ แจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.98 ล้านคนลำดับแรก

รัฐบาล เตรียมแจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต สำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.98 ล้านคน เพื่อแจกเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต เป็นลำดับแรก

ชัย วัชรงค์
ชัย วัชรงค์

นายชัย วัชรงค์ โฆษกฯประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ รายละเอียดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 122,000 ล้านบาท เพื่อ เป็นแหล่งเงิน สำหรับใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามนโยบายรัฐบาล

“การดำเนินการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะต้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้ทันภายในปีงบฯ 67 เพื่อ ให้สามารถเบิกจ่ายงบฯ เพิ่มเติมปี 67 ได้ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 67 และ สอดคล้องตาม ม. 21 ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ ดังกล่าวสามารถ ดำเนินการทันภายในปีงบฯ 2567 จึงอาจพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.98 ล้านคน ตามขั้นตอน ในโอกาสแรก” นายชัยกล่าว

สำหรับรายละเอียดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 122,000 ล้านบาท โดยเตรียมไว้สำหรับเป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยจากการประชุมร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เห็นชอบประมาณการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐเพิ่มขึ้น และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 1.12 แสนล้านบาท ทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ

เสนอรัฐสภาพิจารณาเดือนกค.นี้

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ หลังจากผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน การจัดทำงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักงบประมาณ ได้ให้หน่วยรับ งบประมาณจัดทำ รายละเอียดคำของบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมฯ ปี 2567 เสนอเข้ามาพิจารณา ก่อนจัดทำรายละเอียดรายจ่าย เพิ่มเติมฯ เสนอให้ครม.เห็นชอบ และไปรับฟังความคิดเห็น ก่อนเสนอครม.อีกครั้ง จากนั้น จึงจัดพิมพ์ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ และ เอกสารประกอบงบประมาณ เสนอ ครม.ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 และ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ ผ่านรัฐสภา

ตามขั้นตอน ปฏิทินงบประมาณ คาดว่า วันที่ 13 สิงหาคม 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า การลงทะเบียนร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ออกเกณฑ์ การลงทะเบียนร้านค้า ซึ่ง คณะกรรมการกำกับฯ กำลังหาเงื่อนไข ที่เหมาะสมที่สุด ง่ายที่สุดต่อประชาชน โดยเฉพาะ ร้านค้ารายเล็ก เพื่อ ให้พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของอยู่ตามตลาด และ คนขายขายของได้รับเงิน ในโครงการนี้ เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น

“ยืนยันว่า จะกระจายร้าน ที่เข้าร่วมไปยังรายย่อย ไม่ใช่แค่รายใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องรักษาสมดุล ระหว่างความง่ายของประชาชน และจำนวนร้านค้าว่าเพียงพอหรือไม่ จึงต้องรวมร้านสะดวกซื้อเข้ามา เพราะให้เกิดความง่ายกับประชาชน” นายเผ่าภูมิ กล่าว

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับโครงการ จะประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทุกมิติ โดยจะดูในเรื่องของการเชื่อมระบบ Open Loop ให้ธนาคารหรือธุรกิจกระเป๋าเงินต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเชื่อมมีความเข้าใจในตัวระบบที่จะเข้ามาเชื่อมกัน โดยจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมกันทางเทคนิคด้วย

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รออีกนิด! “จุลพันธ์” ลั่นแหล่งเงินแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต ชัดแน่ 10 เม.ย.นี้