รมว.ดีอีเอสร่วมกสทช. ทำทันที ระบบแจ้งเตือนภัย Emergency Alert

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

รมว.ดีอีเอสร่วมกสทช. ทำทันที ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง Emergency Alert สำหรับคนไทยทั้งประเทศ

  • ระยะเร่งด่วนภายใน 1 เดือน : ใช้ระบบส่ง SMS
  • ระยะปานกลางโดยเร็ว : ใช้ระบบ Cell Broadcast

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แสดงความกังวลต่อ กรณี ห้างพารากอน โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนภัย (Emergency Alert) สำหรับคนไทยแบบเจาะจง กรณีมีเหตุร้ายหรือภัยพิบัติ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และต้องการให้หน่วยงานรัฐ สามารถแจ้งเตือนแบบเจาะจงได้ทันเวลา เพื่อป้องกันภัยและลดความเสียหาย ต่อประชาชน โดยได้มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

นายประเสริฐ กล่าวว่า กรณี เหตุการณ์ร้าย ในห้างพารากอนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้รับข้อมูลว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการแจ้งเตือน โดยใช้ วิธีส่ง SMS ถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่สยามพารากอนบางคนว่า “ขณะนี้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้อพยพออกจากพื้นที่พารากอน” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนโดยห้างพารากอน ถึงผู้อยู่ในห้างบางคนนี้ เป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าข้อความอาจจะไม่ได้ส่งถึงคนอีกจำนวนมากในห้าง และไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนจากภาครัฐแบบเจาะจงสำหรับคนในพื้นที่

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

ทั้งนี้จากที่ได้รับข้อสั่งการจาก นายกรัฐมนตรี ในเย็นวันที่ 3 ตุลาคมนี้ ได้เร่งดำเนินการ สรุปงานจบในวันที่ 4 ตุลาคม กับ สำนักงาน กสทช. ในเบื้องต้น แนวทางทำงานในการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง มี ดังนี้

 – ระยะเร่งด่วนภายใน 1 เดือน : ใช้ระบบส่ง SMS (Location Based Service) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

จากเดิมที่มีใช้อย่างไม่ครอบคลุม ใช้ระบบ อย่างไม่บูรณาการ ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 – ระยะปานกลางโดยเร็ว : ใช้ระบบ Cell Broadcast เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า SMS โดยจะแจ้งเตือนแบบเจาะจงได้ทันที และมีการเตือนได้หลายรูปแบบ เช่น การสั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสาร การเด้ง pop -up ของข้อความ เป็นต้น ซึ่ง cell broadcast ดีอี สรุป ทางเทคนิค จบแล้ว กับ กสทช. และผู้ให้บริการ พร้อมดำเนินการจะเร่งขยายใช้วงกว้างโดยเร็ว

สำหรับ Cell Broadcast คือระบบการส่งข้อความแบบส่งตรงจากเสาส่งสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องมือสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ ซึ่งจะทำให้การส่งข้อมูลรวดเร็วและครอบคลุมทั้งพื้นที่ และ Cell Broadcast ไม่ต้องการเบอร์โทรศัพท์ ทำให้รวดเร็วกว่าการส่ง SMS มาก นอกจากนี้ ระบบ Cell Broadcast สามารถทำงานได้โดย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ ระบบการแจ้งเตือนภัย เดิมแบบ SMS จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบ Cell Broadcast มาก โดยระบบ SMS จะใช้เวลาประมาณ 15 -20 นาทีในการประมวลผลว่ามี SIM โทรศัพท์หมายเลขใดอยู่ในพื้นที่บ้าง และใช้เวลาในการส่งข้อความอีกประมาณ 1 – 20 นาทีในการส่งให้ครบ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีคนจำนวนมากในพื้นที่เป้าหมาย

“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยมากเรื่องเหตุการณ์ร้าย ได้สั่งการให้ ดีอีเอส ประสาน กสทช. และผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ เรื่อง ระบบการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถ ติดต่อสื่อสาร ได้แบบเจาะจง รายบุคคล เพื่อลดผลกระทบ ความสูญเสีญ ต่อประชาชน และ ผมมั่นใจว่า เรื่องการแจ้งเตือนแบบเจาะจงนี้ จะสำเร็จโดยเร็ว และพร้อมใช้งาน เพื่อลดผลร้ายให้ประชาชนทั้งประเทศ ” นายประเสริฐกล่าว

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้หารือกับ ดีอีเอส และ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ต่อไป จะมีกลไก และการทำงานดังนี้ 

 1. ทำ command center เพื่อให้ operators รู้ว่าต้องรับคำสั่งจากใคร ข้อความใด ส่งอย่างไร ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะออกกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. Update software ที่กระจายส่งสัญญาณ ให้ใช้ cell broadcast ได้

ทั้งนี้ การให้บริการแจ้งเตือนด้วยระบบ cell broadcast จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อม software สำหรับ cell broadcast ทาง สำนักงาน กสทช ประสาน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเร่งดำเนินการ ให้เสร็จพร้อมใช้ทั้งประเทศโดยเร็ว สำหรับที่มาของ งบประมาณ จะใช้เงินจากกองทุน USO

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)ให้สัมภาษณ์เรื่องการทำระบบEmergency Alert

 ช่องทางติดตาม The Journalist Club