DES เตือนภัย‼️ ปลอมเพจขายทุเรียนระบาดหนัก”

  • ✅ ก่อนซื้อสินค้า ควรตรวจสอบก่อนโอนเงิน
  • สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลของร้านและช่องทางการติดต่อ

2.ตรวจสอบช่องทางการชำระเงิน

3.เก็บหลักฐานการสนทนาและการโอนเงินไว้

เมื่อโดนหลอกแล้ว ติดต่อได้ที่ สายด่วน1212 ทันที