“ดีอี”เผยสายด่วน AOC 1441 สกัดมิจฉาชีพล้วงตับอายัด 7,996 บัญชี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“ดีอี”เผยสายด่วน AOC 1441 สกัดมิจฉาชีพล้วงตับกว่า 7,996 บัญชี ใน 30 วันแรก ที่เปิดบริการเต็มรูปแบบ รับแจ้งเรื่อง-เร่งรัดช่วยประชาชน

  • สั่งอายัดบัญชีคนร้ายได้มากกว่า 7,996 บัญชี
  • ดำเนินการจบภายใน 15 นาทีต่อเคส
  • ขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดได้ 389 ราย
  • ยกระดับ – พัฒนาความรวดเร็ว ปกป้องประชาชนให้ได้ทุกมิติ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงการดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่างๆ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อตัดวงจรมิจฉาชีพ ขณะเดียวกันก็เร่งรัดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center) หรือ AOC 1441

ซึ่งได้ยกระดับการดำเนินการจากเดิมที่เป็นสายด่วนตำรวจไซเบอร์ ที่มีเพียง 20 คู่สาย มาเป็น 100 คู่สายเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566  ประชาชนติดต่อเข้ามาในช่วง 30 วัน จำนวน 79,997 สาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาอาชญากรรมออนไลน์

รวมไปถึงการระวังป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ส่วนการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากมิจฉาชีพนั้น AOC 1441 ได้ดำเนินการช่วยอายัดบัญชีที่หลอกลวงประชาชนได้ถึง 7,996 บัญชี โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีนับแต่ได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน และได้ดำเนินการเร่งจับกุมผู้กระทำผิดแล้วทั้งสิ้น 389 ราย

สำหรับเหตุ 5 อันดับแรกที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาและ AOC 1441 ได้ดำเนินการอายัดบัญชี แยกตามประเภทคดีออนไลน์ ได้แก่ 1. หลอกลวงซื้อขาย 44.8% , 2.หลอกลวงรายได้พิเศษ 13.2% , 3.หลอกลวงลงทุน 8.6% , 4. หลอกลวงให้กู้เงิน 7.8% และ 5. หลอกลวง call center 7.2%

สำหรับภาพรวมรวมการดำเนินงาน AOC 1441 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สามารถช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมาก การทำงานลงตัวและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการประสานงานเพื่ออายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้รวดเร็วมากขึ้น และทำการขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงดีอี มุ่งพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด โดยในระยะต่อไป จะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งขยายผลจับกุมดำเนินคดี จากข้อมูล ‘บัญชีม้า’  (บัญชีที่คนร้ายใช้สำหรับการรับโอนเงิน) การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับ ‘บัญชี’ ให้ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจัดการต้นตออาชญากรรมออนไลร์อย่างเด็ดขาด