ครม. เคาะ 55,000 ล้านบาท ปล่อย สินเชื่อ และค้ำประกันเงินกู้

ค้ำประกันเงินกู้
เผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ครม. เคาะ 55,000 ล้านบาท ปล่อย สินเชื่อ และค้ำประกันเงินกู้

ครม. ไฟเขียวคลัง” ออก “ สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ 5 พันล้านบาท IGNITE THAILAND” ท่องเที่ยว-สุขภาพ-อาหาร ปลอดต้น 6 เดือน และค้ำประกัน สินเชื่อ ครม. เคาะ วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท รวมรัฐชดเชย 8 พันล้านบาท

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผย ภายหลังการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมอนุมัติ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) สินเชื่อจำนวน 1.5 พันล้านบาท

2) ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) สินเชื่อจำนวน 1.5 พันล้านบาท และ 3) ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) จำนวน 2 พันล้านบาท วงเงินรวม 5 พันล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยธนาคารออมสิน เพื่อ ช่วยให้ 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงสินเชื่อ ได้ง่าย และ ถูกขึ้น ช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ เติบโตขึ้นไปได้

วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท

วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ย เริ่มต้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน นอกจากนี้ ยังมีกลไก การค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เพื่อ ให้ผู้ขอสินเชื่อ ได้รับสินเชื่อ ตามโครงการ ได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียม การค้ำประกันใน 2 ปีแรก และ ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 – 4 โครงการ

“สินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุน ให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้อย่างเพียงพอ สำหรับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ ยกระดับประเทศไทย สู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ไว้”

บสย.ค้ำประกันสินเชื่อรวม 5 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกลไก การค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 5 หมื่นล้านบาท

เพื่อ ให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อ ตามโครงการ ได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดย ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และ ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 – 4

โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกันเงินกู้ให้ ซึ่ง ให้สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลาง และ ขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย รวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร คาดว่าจะมี เอสเอ็มอีที่ได้รับประโยชน์ 76,900 ราย

รัฐชดเชยรวม 8,275 ล้านบาท

ทั้งนี้จะใช้เงินชดเชยรวมทั้งสิน 8,275 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน จำนวน 1,000 ล้านบาท เข้ามาช่วยสนับสนุนสินเชื่อและอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย และงบประมาณจากมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 วงเงิน 7,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จุดไฟฝันดันท่องเที่ยว IGNITE THAILAND’S TOURISM ส่องประกายเจิดจรัส