“เศรษฐา” ขอความร่วมมือใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

“เศรษฐา” ขอความร่วมมือใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ ในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

  • ประดับธงตราสัญลักษณ์บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน
  • ครม. ยังมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
  • เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน รวมวันหยุดเป็น 5 วัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ทั้งนี้ได้สั่งการในครม. ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป พร้อมทั้ง ประดับธงตราสัญลักษณ์บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วย และขอความร่วมมือให้ประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งรัฐสภา หน่วยงานความมั่นคง รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน รวมวันหยุดเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 –  16 เมษายน 2567  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยว โดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าเมืองใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมสูงในด้านการท่องเที่ยว ทำให้ได้ผลประโยชน์สูงจากการเพิ่มวันหยุดอีกหนึ่งวัน

นายเศรษฐากล่าวด้วยว่า เหตุการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่า บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดลพบุรี ต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว โดยได้สอบถามรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรายงานว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์และมีชาวบ้านใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ที่มีรอยต่อติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกำลังตรึงกำลังไม่ให้ไฟเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 “ เหตุไฟไหม้ป่า เกิดแล้วควบคุมยาก และผลกระทบเป็นวงกว้าง เข้าใจดีว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นเหตุที่ทำได้ และเมื่อเกิดเหตุแล้ว ต้องประสานงานกันร่วมควบคุม ดับไฟ และประเมินสถานการณ์ให้ดี หากลุกลาม จะป้องกัน ดูแลสัตว์ป่าอย่างไร รวมทั้งกระทบไปถึง การเกิด PM 2.5 ด้วย”นายกรัฐมนตรีกล่าว