บีโอไอ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ซาอุดีอาระเบีย

บีโอไอ
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เผย บีโอไอ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ซาอุดีอาระเบีย

บีโอไอ จัดทัพบุกซาอุดีฯ เปิด สนง. แห่งใหม่ พร้อมจัดงานใหญ่ เชื่อมโยงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

บีโอไอ เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศ นำทัพ หน่วยงานรัฐ-เอกชนไทยกว่า 70 คน บุกเจาะ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของตะวันออกกลาง เตรียมเปิดสำนักงานบีโอไอแห่งแรก ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นทางการ 14 กรกฎาคมนี้ พร้อมจัดกิจกรรม Investment Forum และ จับคู่ธุรกิจ เน้นกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป สุขภาพ และการแพทย์ พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า และ ธุรกิจบริการ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2567 นี้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไทย เดินทาง ไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อ จัดงานประชุม ภาคธุรกิจ ครั้งใหญ่ “Thai – Saudi Investment Forum” และ งานเจรจาจับคู่ธุรกิจ พร้อมทั้ง เป็นประธาน ในพิธีเปิด สำนักงานบีโอไอ ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง จะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจ การลงทุน ในต่างประเทศ แห่งที่ 17 และ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง

โดย จะรับผิดชอบ ทั้งภารกิจ ดึงการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าสู่ประเทศไทย และ การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการไทย ที่สนใจไปลงทุน ในตะวันออกกลาง โดย ในครั้งนี้ จะมีผู้บริหาร ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัทชั้นนำของไทย ร่วมเดินทางกว่า 70 คน และ จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างไทย – ซาอุดีฯ รวมกว่า 10 ฉบับด้วย

หลังจากรัฐบาลไทย และซาอุดีอาระเบีย ได้ฟื้นความสัมพันธ์กัน ในปี 2565 รัฐบาลทั้งสองฝ่าย ได้จัดคณะเดินทางเยือน ซึ่งกันและกันมากกว่า 10 ครั้ง รวมทั้ง เร่งสร้างความร่วมมือผ่านกลไกคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อ แสวงหาโอกาสทางการค้า และการลงทุนระหว่างกัน ทำให้มีแนวโน้มความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น

โดยประเทศซาอุดีอาระเบีย มีกองทุน Public Investment Fund (PIF) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่มีการลงทุนสูงที่สุดในโลก และกำลังเร่งขยายการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi Vision 2030) ที่ มีแผนพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย และสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย

โดยจะเน้นลงทุนเพิ่มเติมในสาขาโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี อีกทั้งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมขั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ เกษตรและอาหารแปรรูป พลังงานสะอาด ยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น

“ไทยและซาอุดีอาระเบีย มีศักยภาพในการเป็น Twin Hub ซึ่งกันและกัน โดยซาอุดีฯ อาจพิจารณา

ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน และใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่เป็น

เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่นักธุรกิจไทยสามารถใช้โอกาสจากความร่วมมือกับซาอุดีฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลาง ในการขยายตลาดไปสู่ทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีประชากรมากกว่า 400 ล้านคน และมีกำลังซื้อสูง การเปิดสำนักงานบีโอไอที่ซาอุดีฯ ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความร่วมมือและผลักดันการลงทุนระหว่างกันให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” นายนฤตม์กล่าว

BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ยักษ์ไอทีระดับโลก ปักหมุดลงทุน Data Center บีโอไอ ชู 5 จุดแข็งหนุนไทยฮับ เศรษฐกิจดิจิทัล