บางจาก คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย

ยกระดับไปอีกขั้น บางจากฯ คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย
ยกระดับไปอีกขั้น บางจากฯ คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย

บางจาก คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย จากเวที The 14th Asian Excellence Award ที่ฮ่องกง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย 6 รางวัลในงานประกาศรางวัล 14th Asian Excellence Award 2024 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ที่โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โดยมี นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และนางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

รางวัลที่บางจากฯ ได้รับ ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล
รางวัลที่ บางจาก ได้รับ

โดยรางวัลที่ บางจาก ได้รับ ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ได้แก่รางวัล Asia’s Best CEO นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 9

รางวัล Asia’s Best CFO นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จากการบริหารด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

รางวัล Best Investor Relations Professional นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลงานดีเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลประเภทองค์กร 3 รางวัล

สำหรับรางวัลประเภทองค์กร 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ “รางวัลสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” (Best Corporate Communications)

สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานสื่อสารองค์กรที่เป็นเลิศ และ “รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2024” (Sustainable Asia Award 2024) ที่มีการมอบ ให้เป็นปีแรกสำหรับบริษัทในเอเชียที่แสดงความมุ่งมั่น และ ประสิทธิภาพในการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน อิงจากความสอดคล้องกับกรอบงานความยั่งยืน และ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิผล ของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รางวัล 14th Asian Excellence Award และ รางวัล Sustainable Asia Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia พิจารณารางวัล จากข้อมูลองค์กรร่วมกับ ผลสำรวจความคิดเห็น ของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อ มอบรางวัลให้กับบุคคล หรือ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ มีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจากฯ พร้อมรับซื้อ ไบโอดีเซล (B100)

ข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้าง ระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรม สีเขียว ส่งเสริม และ ผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ