บางจาก นำ 3 บริษัท รับ 2 มาตรฐานสากล EU ขายน้ำมันยั่งยืน

บางจาก เข้ารับมาตรฐานสากด พาองค์กรสู่คาร์บอนต่ำ
กลุ่มบางจาก 3 บริษัท ได้การรับรอง 2 มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISCC EU : International Sustainability & Carbon Certification และมาตรฐาน ISCC CORSIA ตลอดซัพพลายเชน

กลุ่ม บางจาก นำธุรกิจ 3 บริษัท ตบเท้ารับ 2 มาตรฐานสากล ISCC EU และ ISCC CORSIA ตลอดห่วงโซ่อุปทานผู้ผลิต และการขายนั้นเชื้อเพลิงยั่งยืน เดินหน้านำพลังงานไทย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก

บางจาก นำทีมรับใบรับรองมาตรฐานสากล
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น นำทีมรับใบรับรองมาตรฐานสากล

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจในกลุ่มบางจาก 3 บริษัท ได้ การรับรอง 2 มาตรฐานสากล

ได้แก่ มาตรฐาน ISCC EU : International Sustainability & Carbon Certification และมาตรฐาน ISCC CORSIA ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงยั่งยืน นำโดย บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีซีพีที จำกัด และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ครอบคลุม ทั้งห่วงโซ่อุปทาน สำหรับการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงยั่งยืน

โดย ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISCC EU และ ISCC CORSIA ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ ซัพพลายเชน สำหรับการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงยั่งยืน เช่น น้ำมันแนฟทาชีวภาพ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF:Sustainable Aviation Feul ) อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิต และจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงยั่งยืนทุกชนิดของกลุ่มบริษัทบางจาก รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มุ่งสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ ในอนาคตอันใกล้นี้

ความสำคัญ ของ “มาตรฐาน ISCC EU” ได้รับการยอมรับ จากตลาดสหภาพยุโรป เพื่อ การรับรองห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงการขนส่ง

สอดคล้องกับ EU RED (Renewable Energy Directive) และ ได้การยอมรับ โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ส่วน “มาตรฐาน ISCC CORSIA” เป็นการรับรอง น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์กลไกชดเชย และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) ในโครงการการบินระหว่างประเทศ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยมี องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รับรอง เพื่อแสดงถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ล่าสุด นายธีรชัย เยาว์พฤกษ์ชัย รองผู้จัดการสายธุรกิจ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน ISCC ได้มายังโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง พร้อมกับทำพิธีมอบ โดยมีตัวแทนของกลุ่มบริษัทบางจากที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วน เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน ดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางองค์อร เปลี่ยนรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง (BCP Trading Pte. Ltd.) และ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เป็นผู้รับใบมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification หรือ ISCC ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ กับอุตสาหกรรมพลังงานของไทยในการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

Bangchak

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก ปลื้มนำธุรกิจติดอันดับ 24 ฟอร์จูนจัดครั้งแรกในเอเชียฯ