บางจาก โชว์นายกฯบูมเที่ยวเมือง พลังงาน โครงการชั่งหัวมัน

กลุ่มบริษัทบางจาก ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และครม.สัญจร ชมโครงการพลังงานสะอาดของบางจากในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
กลุ่มบริษัทบางจาก ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และครม.สัญจร ชมโครงการพลังงานสะอาดของบางจากในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

กลุ่ม บางจาก โชว์ “นายกฯ” และครม.สัญจร บางจาก สนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยว พลังงาน สะอาด 2 โมเดล “ลอยน้ำ-บนหลังคา” ผลิตไฟฟ้า พลังงาน ครบวงจร สร้างแลนด์มาร์คศึกษาดูงานรับคนไทยและนานาชาติ

นางกลอยตา ณ ถลางรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทบางจาก 3 แกนหลัก มี บมจ.บางจาก บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทบางจาก รีเทล (จำกัด) ได้ต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ซึ่งมีพื้นที่แลนด์มาร์คด้านพลังงานสะอาดของบางจากเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยและนานาชาติรวมอยู่ด้วย

ื้นที่ผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองในโครงการชั่งหัวมัน
พื้นที่ผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองในโครงการชั่งหัวมัน

โดยบางจากได้นำระบบพลังงานแสงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาณ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการพลังงานทดแทนและภูมิทัศน์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมชม รวมถึงทำภารกิจเพิ่มเติมอื่น ๆ

กลุ่มบางจากได้ลงทุนติดตั้งโมเดลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและผู้ศึกษาดูงานแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ระบบที่ 2 ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาคอกวัว รวม 76 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในแปลงเกษตร โรงปั๊มน้ำ พื้นที่นิทรรศการ โรงเลี้ยงวัว โรงรีดนม และอาคารสำนักงาน รวมถึงปรับปรุงกังหันลม 20 ต้น กำลังการผลิตต้นละ 5 กิโลวัตต์

ตามปกติพื้นที่ดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คใน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ก่อนหน้านี้เคยได้รับความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ และ เสื่อมสภาพตามกาลเวลา บางจากจึงได้ปรับปรุงให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตไฟฟ้าได้ทุกต้น จากพลังงานสะอาด ช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในโครงการฯ ได้ด้วย พร้อมกับได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่ใกล้เคียงนิทรรศการพลังงานทดแทนเข้ามาร่วมสนับสนุน

นางกลอยตา กล่าวว่าบางจากยังได้ร่วมปรับปรุง “โรงสีข้าวตัวอย่าง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อปี 2514 และฉางไม้ขนาดบรรจุข้าวเปลือก 500 เกวียน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างขึ้น โดยได้ขนย้ายมาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

รถเคลื่อนที่จำหน่ายเครื่องดื่มอินทนิลแบรนด์ของบางจาก บริการผู้เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
รถเคลื่อนที่จำหน่ายเครื่องดื่มอินทนิลแบรนด์ของบางจาก บริการผู้เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

พร้อมทั้งร่วมปรับปรุงอาคารรับรองด้านหน้าโครงการฯ จัดทำจุดชมวิวบริเวณกังหันลม ต่อเนื่องกับนิทรรศการและวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนม ในโรงนมสเตอริไลส์ นำรถเคลื่อนที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มอินทนิล ให้ผู้เยี่ยมชมโครงการเดินดูได้ตลอด

สำหรับโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เริ่มต้นปี 2552 เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง เข้า พัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิดและเพื่อเป็นแนวทางทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน และกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมดำเนินภารกิจกับให้ความรู้ด้านต่างๆ จัดทำพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจาก แชร์ โมเดล ESG ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมเทรนด์ SAF

โครงการชั่งหัวมัน เมื่อ ปี พ.ศ.2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ.2552 ทรง ซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และ พระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งออกมาจากหัวมัน ที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

พื้นที่ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบล เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กรุณาให้ข้อมูลถึงที่มาของโครงการชั่งหัวมันว่า “ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับ ที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ พอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่ามันเทศที่วางบนตัวชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ”