บางจาก ชู 2 โครงการ ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พลังงานยั่งยืนอนาคต

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำมูลนิธิ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อน 2 โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม- Environmental Education Unit” ให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศตื่นตัวร่วมเป็นเมล็ดพันธุ์พลังงานที่ยั่งยืนแห่งอนาคต
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำมูลนิธิ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อน 2 โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม- Environmental Education Unit” ให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศตื่นตัวร่วมเป็นเมล็ดพันธุ์พลังงานที่ยั่งยืนแห่งอนาคต

บางจาก ลุยไม่หยุดเปิด 2 โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม- Environmental Education Unit” ปลุกกระแสเยาวชนทั่วไทย เร่งผนึกกำลังรักษ์โลก เพาะเมล็ดพันธ์คนรุ่นใหม่ ยกระดับพลังงานสู่ความยั่งยืนเต็มรูปแบบ

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ พร้อมเดินหน้าส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน “Regenerate the New Generation” มุ่งพัฒนาเยาวชนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการบ่มเพาะทักษะแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดงานเยาวชนไทยขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ Environmental Education Unit ปีที่ 2 ซึ่งบางจากให้ความสำคัญเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาตลอดการดำเนินธุรกิจ 4 ทศวรรษ

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต ที่บางจากนำร่องขับเคลื่อนผ่านโครงการต่าง ๆ เริ่มจากรอบพื้นที่ปฏิบัติการและกระจายไปยังทั่วประเทศ โดยมีมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบริษัทเป็นเจ้าภาพหลักจัดตั้งขึ้นมา 7 ปี มีบทบาทหลักเรื่องส่งเสริมให้เยาวชนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

เยาวชนทั่วประเทศตื่นตัวที่จะเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มบริษัทบางจาก หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจ BCG
เยาวชนทั่วประเทศตื่นตัวที่จะเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มบริษัทบางจาก หันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจ BCG

โดยเฉพาะ Environmental Education Unit เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน Youth Wildlife Guardians รณรงค์ให้หันมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้รถเคลื่อนที่ Environmental Mobile Unit หนึ่งในความมุ่งมั่นของบางจากฯ จะร่วมขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม

ขณะเดียวกันบางจากฯ ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และหน่วยงานชั้นนำ 5 องค์กร เปิดตัวโครงการ CHOICEISYOURS ปีที่ 3 เชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศ นำเสนอโครงการ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” รณรงค์เก็บรวบรวม น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว มาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel: SAF ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว เพื่อ ช่วยบ่มเพาะทักษะของคนรุ่นใหม่ ได้ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ Environmental Education Unit ทางมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Foundation: ESF) ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวันเปิดงาน ร่วมกับอีกองค์กร ที่พร้อมผนึกกำลังกัน สร้างความสำเร็จเข้าร่วมงานนี้คือ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นางวีณา อุปัทยา กรรมการมูลนิธิกรรมการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นักเรียน และ เยาวชน Youth Wildlife Guardians

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจากคว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย

เกี่ยวกับ บางจาก บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด

3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่าน การดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่

ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์ สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริม และ ผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

บางจากได้ดำเนินกิจการหลัก ด้วยการประกอบด้วย ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจ และ ผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม