สั่งเร่งคุยผู้ค้ามาตรา 7 ซื้อ B100 ตามราคาประกาศ สนพ.

ผู้ค้ามาตรา 7 B100
การประชุม ครม.เศรษฐกิจ สั่งเร่งคุยผู้ค้ามาตรา 7 ซื้อ B100 ตามราคาประกาศ สนพ.

ครม.เศรษฐกิจ หารือแก้ราคาปาล์มน้ำมันดิ่ง ให้เร่งคุยผู้ค้ามาตรา 7 ซื้อ B100 ตามราคาประกาศ สนพ. ตั้งเป้าดึงราคาปาล์มแตะ 5 บาท/กก.

วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงาน การแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยมอบหมาย ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพลังงาน ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะ การหารือกับผู้ค้ามาตรา 7 ต้องซื้อน้ำมันไอโอดีเซล B100 ตามราคาประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

“ครม.เศรษฐกิจ ได้รับทราบปัญหาทั้งวงจร โดยแผนระยะสั้น ในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนั้น ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปกำชับให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 คุยกับเจ้าของโรงงานB100 ในการซื้อน้ำมัน ตามราคาที่ประกาศ หรือ กำหนดราคาใกล้เคียงกับที่ประกาศได้ ก็ให้ไปหาแนวทางมา หากทำได้ราคาB100 ก็ขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ก็ขึ้นตามมา และ ถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ด้วย ก็คงทำได้ราคาปาล์มน่าจะยืนได้ที่กิโลกรัมละ 5 บาท”

แก้ปัญหาระยะยาว ต้องปรับโครงสร้างราคาทั้งระบบ

ส่วนมาตรการระยะยาว จะต้องมาพิจารณา ที่โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยเป้าหมายสำคัญ ของรัฐบาล คือ การช่วยเหลือเกษตรกร และรัฐบาลจะหาทางดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน จะต้องปรับการใช้ให้มีมูลค่าสูงขึ้น แทนการนำมาเผาทำเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวด้วย

นายพิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันมีปัญหามายาวนาน รัฐบาลจึงต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงเดือน มิถุนายน เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ซึ่งเวลานี้ชาวสวนได้ตัดผลปาล์ม มาขายให้กับลาน และ พ่อค้าคนกลางจะมารับผลปาล์มจากลานไปขายต่อให้กับโรงสกัด และจากโรงสกัดจะส่งไปยังโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลB100 แต่เนื่องจากโรงงานB100 มีกำลังการผลิตประมาณ 7 ล้านลิตร ส่วนการใช้จริง 4 ล้านลิตร จึงมีส่วนที่เหลือส่งออกเป็นน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)

“ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาเรื่องของราคารับซื้อระหว่างผู้ค้ามาตรา 7 และโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลB100 เมื่อเห็นถึงปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงเร่งหาทางแก้ไข และเชื่อว่าการเจรจาร่วมกันจะเป็นทางออกที่ลงตัวมากที่สุด”

นายกฯสั่งสรุปรายละเอียด เสนอครม.พรุ่งนี้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ได้ขอให้มีการออกมาตรการ มาบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ซื้อน้ำมันไบโอดีเซลB100 ตามราคาประกาศของ สนพ. เพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหาราคาปล์มตกต่ำ และนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ก่อนนำมาเสนอให้ที่ประชุมครม. วันที่ 11 มิถุนายน นี้ พิจารณาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บางจากฯ พร้อมรับซื้อ ไบโอดีเซล (B100)

ข้อมูลเกี่ยวกับ ไบโอดีเซล (B100)คือ

การนำเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากน้ำมันพืช และ ไขมันสัตว์ เช่น น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorised Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี ที่เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่อยู่ในน้ำมันพืช และ ไขมันสัตว์ ร่วมกับแอลกอฮอล์

เช่น เมทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลจนสามารถใช้ทดแทนน้ำ มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า ไบโอดีเซล ซึ่งหมายถึงน้ำ มันเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่างเดียว สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลได้

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยทั่วไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่มีความเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีขึ้นไป ได้แก่ รถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถแทรกเตอร์ เรือประมง เรือโดยสาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเรือเดินสมุทร เป็นต้น

ทั้งนี้ในการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของบริษัทฯ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ บริษัทฯ จึงชะลอการทำตลาด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกไป แต่ยังคงการติดต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์ตลอดอย่างต่อเนื่อง