AWC ทำสำเร็จวิ่งปลูก 3,000 ต้น แปลงโฉมกรุงเทพฯสีเขียว จัด “Empire Tower We Run”ปลุกเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม

  • “AWC” รวมพลังกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และพันธมิตร
  • กระตุ้นนักวิ่งการกุศล 3,000 คน ร่วม “Empire Tower We Run 2022”
  • แปลงโฉมกรุงเทพฯ ให้กลายสีเขียวกล้าไม้ 3,000 ต้น สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล หรือ AWFC ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) “AWC” รายงานว่า ประสบความสำเร็จในการรวมพลังจัด “Empire Tower We Run 2022” วิ่งการกุศลใจกลางเมืองภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลกร่วมกับสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองสีเขียวภายใต้แนวคิด “One Run One Green” 1 คนวิ่ง 1 คนปลูก พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากทุก 1 นักวิ่ง ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครนำไปซื้อกล้าไม้ 1 ต้น รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น ช่วยกันนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ควบคู่กับการนำไปสบทบทุนในโครงการ “ปันฝัน” มอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ ด้วยอีกหนึ่งช่องทาง

โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตรงจุดปล่อยตัว อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่เครือ AWC ปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 3,000 คนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและชื่นชอบการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรม “Empire Tower We Run 2022” ทั้งกรุงเทพมหานคร และเครือ AWC พร้อมใจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลิกสร้างขยะด้วยการเชิญชวนให้ใช้แก้วน้ำรูปใบไม้เพียงแก้วเดียวตลอดการวิ่ง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Give Green CBD Synergy Power” ของ AWFC จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ปลุกกระแสให้คนในประเทศเข้ามาส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

แบ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “Fun Run” ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร “Mini Marathon” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ “Half Marathon” ระยะทาง 21 กิโลเมตร เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการแข่งขันสร้างกุศลกับมูลนิธิAWFC ร่วมกันแปลงโฉมให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองสีเขียว น่าอยู่และเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศและนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen