อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง ทักษิณ ม.112 เลื่อนคดีไปวันที่ 18มิ.ย.นี้

ทักษิณ อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง ม.112
อัยการสูงสุด สั่งฟ้องทักษิณ ชินวัตร เลื่อนนัดเป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2567

วันนี้(29 พ.ค.67) สํานักงาน อัยการสูงสุด แถลงกรณี อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง พันตํารวจโทหรือนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 โดย ทักษิณ ยื่นขอเลื่อน ไปวันที่ 25 มิ.ย.67 แต่อัยการสูงสุด ให้มาพบพนักงานวันที่ 18 มิ.ย.67 หลังทักษิณ ยื่นใบรับรองแพทย์ ป่วยโควิด ยันเตรียมฟ้องไว้แล้วทุกข้อกล่าวหา รวม ม.112 ด้วย

อัยการสูงสุด ระบุชัด สั่งฟ้อง ทักษิณ ม.112

สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่า คดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สํานักงานอัยการสูงสุด ได้รับสํานวนคดี การกระทําความผิด นอกราชอาณาจักร

จากพนักงานสอบสวน กองกํากับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.อ.โอฬาร สุขเกษม ผู้กล่าวหา พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร

ข้อหา ร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต มาดร้าย พระมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาท และร่วมกันนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นความผิด เกี่ยวกับ ความมั่นคง เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และประเทศไทย เกี่ยวพันกัน

เนื่องจาก คดีนี้ เป็นคดีความผิดซึ่ งมีโทษตามกฎหมายไทย ได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย จึงเป็นคดี ที่อยู่ใน อํานาจของอัยการสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ ดําเนินคดี

โดยในชั้นแรก พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร หลบหนี ยังไม่ได้ตัวมาทําการสอบสวน ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ในขณะนั้น พิจารณาแล้ว ได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

เห็นควรสั่งฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร ตามข้อกล่าวหา

ต่อมา พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร และถูกควบคุมตัว ไว้ในคดีอื่น และ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 อธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน และคณะ

ร่วมกับพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบคดี ได้เข้าแจ้ง ข้อกล่าวหา พร้อมกับ พฤติการณ์ และข้อเท็จจริง ทางคดีนี้ ให้กับพันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร ทราบแล้ว

อัยการสูงสุด สอบสวนเพิ่มเติมตามที่ ทักษิณ ร้องขอความเป็นธรรม พิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้อง

ปรากฏว่า ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ พร้อมกับ ยื่นหนังสือ ร้องขอความเป็นธรรม ต่ออัยการสูงสุด และต่อมา นายอํานาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ได้มีคําสั่ง สอบสวนเพิ่มเติม ในประเด็นที่ ผู้ต้องหา ร้องขอความเป็นธรรม

และพนักงานสอบสวน ได้ดําเนินการ สอบสวน เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว พร้อมได้ส่งบันทึก คําให้การ ชั้นสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการสูงสุดพิจารณา

บัดนี้ อัยการสูงสุด ได้ตรวจพิจารณา สํานวน และมีคําสั่งฟ้อง พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร ฐานร่วมกัน หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง ความอาฆาต มาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท

และร่วมกัน นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 112

คําสั่ง ของคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม2519 ข้อ 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3, 14(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 8

ทักษิณ ยื่นใบรับรองแพทย์ป่วยโควิด อัยการสูงสุด กำหนดวันที่ 18 มิ.ย.67

วันนี้ (29 พ.ค. 67) พนักงานอัยการ ไม่สามารถ ยื่นฟ้อง พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร ต่อศาลได้ เนื่องจาก พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้มาพบ พนักงานอัยการ ตามกําหนดนัด

โดยได้มอบอํานาจ ให้ทนายความ มายื่นขอเลื่อน การฟังคําสั่ง ของพนักงานอัยการ ออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

พร้อมแนบ ใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่าป่วย เนื่องจากติดโควิด โดยแพทย์ ให้หยุดพักงาน และสังเกตอาการ เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567

ซึ่งนายวิพุธ บุญประสาท อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 8 ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการ ที่ได้รับมอบหมาย จากอัยการสูงสุด ให้เป็นผู้รับผิดชอบ คดีนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

เหตุขอเลื่อนคดี มีการอ้างการป่วย เพราะติดโควิด โดยหมอให้พัก เพื่อสังเกตอาการ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 จึงอนุญาตให้เลื่อนไปวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เพื่อนัดให้ พันตํารวจโท หรือนาย ทักษิณ ชินวัตร มาพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันดังกล่าวต่อไป

สำนักงานอัยการสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อัยการสูงสุดพิจารณาคดี ม.112 ‘ทักษิณ’ เผยคดีมีประเด็นสอบสวนเพิ่มเติม

อัยการสูงสุด ทักษิณ สั่งฟ้อง ม.112
ข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด