“กลาโหม”เผยกองทัพบกเปิดรับพลทหารปี 67 ผ่านระบบออนไลน์

โฆษกฯกลาโหม เผย กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ รับทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์

  • รับสมัครคัดเลือกทหารกองเกิน
  • เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า “กองทัพบก” เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 (ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ) โดย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการในส่วนกลาง 26 ธ.ค.2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. 2547 – 2549)

2.ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545)ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

3.ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยสัสดีใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป