AOT ถกใหญ่ ACI เร่งใช้มาตรการสนามบิน ปลอดภัยทั่วเอเชีย

ผู้บริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย “AOT” เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือทางการบินเอเชีย แปซิฟิก และตะวันออกกลาง อัพเดทมาตรการความปลอดภัยที่จะนำมาใช้กับท่าอากาศยานในไทยและทั่วภูมิภาคตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป
ผู้บริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย “AOT” เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือทางการบินเอเชีย แปซิฟิก และตะวันออกกลาง อัพเดทมาตรการความปลอดภัยที่จะนำมาใช้กับท่าอากาศยานในไทยและทั่วภูมิภาคตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

AOT ร่วมเวทีใหญ่ ACI Asia-Pacific & Middle East ซึ่ง AOT ถกมาตรการความปลอดภัยการบิน สนามบิน เอเชีย เร่งเดินหน้าทำ 3 เรื่อง “ระบบป้องกันภัยคุกคาม-พร้อมให้ ICAO ตรวจมาตรฐาน-ลงทุนไอทีและดีไซน์ สนามบิน”

นางสาวทิพย์ธิดา กสิวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน AOT เป็น 1 ในกรรมการ ACI เตรียมนำมาตรการความปลอดภัยมาพัฒนาใน สนามบิน ไทย
นางสาวทิพย์ธิดา กสิวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน AOT เป็น 1 ในกรรมการ ACI เตรียมนำมาตรการความปลอดภัยมาพัฒนาใน สนามบิน ไทย

นางสาวทิพย์ธิดา กสิวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee ครั้งที่ 32 โดย ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ ติดตามความคืบหน้าแผนดำเนินงาน ด้านรักษาความปลอดภัย การบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ ตะวันออกกลาง รวมทั้งหาข้อสรุป และ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคดังกล่าว

ตัวแทนทางการบินของแต่ละประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุม ACI ปี 2567 ถึงการเตรียมความพร้อม บริหารจัดการท่าอากาศยาน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

  • เรื่องที่ 1 แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางการบินในระดับภูมิภาคและระดับโลก
  • เรื่องที่ 2 เตรียมความพร้อมท่าอากาศยานนานาชาติจะต้องรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization :ICAO) หน่วยการกำกับดูแลสนามบินทั่วโลก ในโครงการ USAP-CMA
  • เรื่องที่ 3 การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน พร้อมทั้งออกแบบท่าอากาศยาน ที่คำนึงถึงความปลอดภัย

นางสาวทิพย์ธิดา กล่าวว่า ตลอดการประชุมดังกล่าวทุกประเทศ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ภาพลักษณ์และ บทบาทของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในระดับนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์การนำความรู้ มาปรับใช้กับการรักษาความปลอดภัย การบินของประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาระดับคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกปีละจำนวนนับร้อยล้านคน ทั้งยังได้กระชับความสัมพันธ์ กับพันธมิตรท่าอากาศยานชั้นนำในภูมิภาคเดียวกันด้วย

สำหรับ ทอท.ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการ ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee (ACI APAC & MID RASC) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานการบินนานาชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมแคมเปญสกี้ โฮเทล มัสกัต เมืองมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

บมจ.ท่าอากาศยานไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : การบินไทย Q1/67 รายได้ 4.59 หมื่นล้าน-จ่อขายฝูงบิน 18 ลำ

เกี่ยวกับ ท่าอากาศยานไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(อังกฤษ: Airports of Thailand Public Company Limited) เดิมใช้ชื่อว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมพ.ศ. 2522เพื่อดำเนินกิจการท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ และรับโอนกิจการท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเคยสังกัดกรมการบินพลเรือน(กองทัพอากาศ) โดยอาศัยตามความบทเฉพาะกาล มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2522 ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ “ทอท.” เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70