“Amazing MuayThai Festival 2023” Guinness World Records บันทึกสถิติโลก

  • กำลังพลกองทัพบก 3,660 นาย
  • ไหว้ครูมวยไทย-แสดงแม่ไม้มวยไทย
  • อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทน Guinness World Records ผู้ช่วยทูตทหาร ข้าราชการทหาร ข้าราชการในพื้นที่ ผู้ร่วมไหว้ครูมวยไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงลานอเนกประสงค์อุทยานราชภักดิ์ นายกรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ โดยการคำนับ วางพานพุ่มสักการะ จุดเครื่องทองน้อยแล้วถวายความเคารพโดยการคำนับอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าเสือโดยการคำนับ วางพานพุ่มสักการะ จุดเครื่องทองน้อยแล้วถวายความเคารพโดยการคำนับอีกครั้งหนึ่ง และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการคำนับ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วถวายความเคารพโดยการคำนับ ตามลำดับ ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรียืนบนแท่นพิธีเพื่อรับความเคารพจากนักแสดง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชมการแสดง จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) การแสดงชุด “มวยไทยโบราณ สืบสานสู่สากล” 2) การแสดงชุด “น้อมสาธุการ ไหว้ปรมาจารย์ครูมวย ชูเชิดนวอาวุธมวย อำนวยมงคลชัย” และ 3) การแสดงชุด “รวมพลังแปรขบวนธงชาติไทย น้อมรำลึกแปรอักษร เทิดไท้พระเจ้าเสือ” จบแล้ว นายกรัฐมนตรีชมการไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยเพื่อบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีกำลังพลกองทัพบก จำนวน 3,660 นาย ร่วมแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ และมีร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว นักมวยไทยอาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นผู้นำไหว้ครูมวยไทย ซึ่งก่อนเข้าสู่การบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) มีการกล่าวบทกลอนเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยด้วย

ภายหลังการแสดงฯ เพื่อบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) นายกรัฐมนตรีชมการแสดงแม่ไม้มวยไทย 15 ท่า และการแสดงชุดที่ 4 “มวยไทยโบราณ ผสานทหารไทย ประลองฤทธิ์เกรียงไกร กึกก้องโลกา” จบแล้ว นายกรัฐมนตรีมอบตุ๊กตาจำลองศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยทำจากผักตบชวา เป็นของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน 12 หน่วยงาน

ในตอนท้าย มิสเตอร์ คิริมุระ คัสสึโยชิ ประธานกรรมการบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) ประกาศผลการตัดสิน นายกรัฐมนตรี รับมอบใบประกาศนียบัตรจากกรรมการการบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) และส่งมอบให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เสร็จพิธี จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินกล่าวขอบคุณนักแสดงแทนคนไทยทั้งประเทศ และนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนร่วมกันภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ กีฬามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติอยู่คู่ประเทศไทยมานาน การจัดกิจกรรมการแสดงการไหว้ครูมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย ด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกเพื่อบันทึกสถิติโลกนับเป็นการส่งเสริมมวยไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนับเป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนจะสืบสานกีฬามวยไทยให้อยู่คู่คนไทยต่อไป ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านมวยและได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป