36 วัน ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19ในประเทศไทย

  • วันนี้ (30 มิ.ย.)​ พบรายใหม่  2 ราย  กลับจากกาตาร์ 
  • มีผู้ป่วยสะสม 3, 171  คน 
  • ช่วงนี้พบผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่  30  มิ.ย. 2563 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยแพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล   ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.)  ว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 2  คน  ทำให้ประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสม 3,171 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ สะสมอยู่ที่ 58 คน รักษาหายแล้ว 3,056   คน  ทำให้ไทยมีผู้เสียรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 57  คน  

โดยผู้ป่วยรายใหม่  2   ราย เป็นผู้ที่เกินทางมาจากกาตาร์   และเข้าสู่ที่พัก ที่รัฐจัดให้  State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี โดยทุกราย ไม่มีอาการ   

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้ กรุงเทพและนนทบุรี  1,766    คน ภาคเหนือ 95 คน ภาคกลาง 455   คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน และภาคใต้ 744 คน