22 พ.ค. นี้ คนกรุงเทพฯ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ กทม. เปิดขั้นตอนเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 พ.ค.65) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้แนะนำ “ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง” โดยมีเนื้อหาดังนี้…

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานคร ก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์เรามาดูขั้นตอนการเลือกตั้งกัน และอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิป้องกันโควิด-19

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ของตนเอง จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีภาพถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ

ในกรณีที่ย้ายเขตที่อยู่ใหม่ จะได้รับบัตรเลือกตั้งที่เขตที่อยู่ใหม่เพียงใบเดียว คือ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจะต้องเดินทางไปยังเขตที่อยู่เดิมที่ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องให้เต็มช่อง โดยทำเครื่องหมาย ดังนี้

– บัตรสีน้ำตาล เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกผู้สมัครได้ 1 คน เท่านั้น

– บัตรสีชมพู เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สามารถเลือกผู้สมัครได้เขตละ 1 คน ในเขตของตนเท่านั้น

– หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดให้กากบาทที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน

แล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5 หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง โดยจะต้องสังเกตหีบบัตร และหย่อนให้ถูกประเภทด้วย

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเสียงคุณสำคัญ