สุดล้ำ!! “พิพัฒน์” หารือ กูเกิ้ล สร้างแชทบอต AI หางานสู่ตลาดโลก

สุดล้ำ!! “พิพัฒน์” หารือ กูเกิ้ล สร้างแชทบอต AI หางานสู่ตลาดโลกฝ่าย IT ก.แรงงาน เด้งรับลูก นำแพลตฟอร์มใหม่ เสริมแกร่ง

  • กระทรวงแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
  • ลดขั้นตอนการให้บริการและอำนวยความสะดวก
  • แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ผู้บริหารกลุ่มองค์กรภาครัฐ Google Cloud ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือเรื่อง Digital Transformation เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทำงานในองค์กรภาครัฐ โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารกลุ่มองค์กรภาครัฐ Google Cloud ประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทำงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้เริ่มดำเนินการแล้ว ผมได้ให้หัวหน้าฝ่ายไอทีของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมหารือกันว่าจะนำเทคโนโลยี AI ที่ว่านี้เข้าไปพัฒนาแพลตฟอร์มตามภารกิจของกระทรวงแรงงานตรงส่วนไหนได้บ้างเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน เราจะนำเทคโนโลยี AI ตรงส่วนนี้มาพัฒนาเป็น Google Cloud up skill program ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบ Business matching ให้สามารถแมชชิ่งตำแหน่งงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนหางานได้หางานจากตลาดแรงงานทั่วโลกได้ง่ายขึ้น รวมทั้งใช้แชทบอต AI for public service ในการให้บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านแรงงานให้กับพี่น้องแรงงานโดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนให้แก่พี่น้องประชาชน

“กระทรวงแรงงาน เราพยายามตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งพี่น้องแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าในหลายๆ กระทรวงก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ แต่สิ่งสำคัญเมื่อสำเร็จแล้วข้อมูลแต่ละกระทรวงจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ในวันนี้จึงขอขอบคุณกูเกิ้ลประเทศไทยที่เล็งเห็นคุณค่าที่จะทำให้ไทยเป็นประเทศศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาค ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะดิจิทัล การแมชชิ่งตำแหน่งงานระหว่างนายจ้างกับคนหางาน และช่วยตอบปัญหาข้อกฎหมายแรงงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ว่านี้ ” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้าน ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ผู้บริหารกลุ่มองค์กรภาครัฐ Google Cloud ประเทศไทย กล่าวว่า ในนามกลุ่มองค์กรภาครัฐ Google Cloud ประเทศไทย ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เปิดโอกาสให้ทางเราได้มาเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเทคโนโลยีของ Google และการดำเนินงานที่ผ่านมาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในประเทศไทยรวมถึงการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ สู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการจัดเตรียมและบูรณาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ซึ่งเราเห็นว่ากระทรวงแรงงานมีเรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะต้องรับรู้ ในเรื่องนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่แต่ละหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้สำเร็จและเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ซึ่งหลังจากการหารือในครั้งนี้แล้วจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับกลุ่มองค์กรภาครัฐ Google Cloud ประเทศไทยต่อไป