ไอเดียบรรเจิด “กรมทางหลวงชนบท” คิดค้นสิ่งประดิษฐ์อ่างล้างมือ บริการประชาชน ป้องกันโควิด-19

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสำนักงาน ทางแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ดำเนินการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อ่างล้างมือ ไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีจุดบริการอ่างล้างมือ 3 จุด  ได้แก่บริเวณหลังอาคารแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร บริเวณด้านหน้าอาคารโรงซ่อม และบริเวณด้านหน้าอาคารทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ  

ทั้งนี้ เป็นการระดมความคิดร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ขทช.พิจิตร ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อ่างล้างมือ ที่สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการนำถังน้ำมันที่เหลือจากการใช้งานทำการเจาะรูให้มีขนาดพอเหมาะกับการวางอ่างพลาสติก หลังจากนั้นใช้การต่อท่อน้ำประปา เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านลงสู่ท่อระบายน้ำรวมต่อไป 

นอกจากนี้ ขทช.พิจิตร ยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยทำการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ใช้เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มาติดต่อบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงานผู้ปฏิบัติงานออกนอกพื้นที่เป็นประจำ และจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนในการให้ความรู้ประชาชนพร้อมทั้งให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ภายในสำนักงาน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง