ไม่หยุด! “ชัยวุฒิ” ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสารจ.อุดรธานี

  • เร่งรัดให้ค่ายมือถือเช่าใช้ท่อร้อยสาย 
  • เพื่อไม่มีสายรกรุงรัง 
  • ทัศนียภาพที่สวยงาม 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (ดีอีเอส)  ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารพื้นที่จังหวัดอุดรธานี บริเวณถนนอุดรดุษฎี และถนนทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาสายสื่อสาร ไม่เป็นระเบียบ  โดยขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  (เอ็นที)​ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุตัดถนนอำเภอ) ระยะทาง 1,300 เมตร รวมทั้งโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนทหาร(หน้ากศน.จังหวัดอุดรธานีถึงบริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์) ระยะทาง 700 เมตร  

“ที่ผ่านมากระทรวงฯได้เร่งดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่ต่างๆ ของหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย  ภายหลังจากลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแล้วหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานแก้ปัญหาดังกล่าวทันที เพื่อให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

นายชัยวุฒิ กล่าวว่าปี 2566 มีเป้าหมายว่าสายทั้งหมดที่เห็นรกรุงรังจะลงไปอยู่ใต้ดินหมด ซึ่งดำเนินการโดยเอ็นที และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ค่ายมือถือและบริการอินเตอร์เน็ต ซึ่ง ก็จะมาเช่าใช้ท่อใต้ดินร่วมกัน ไม่มีสายรกรุงรังอีกต่อไป เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดอุดรธานี

“ทั้งนี้ในการทำงานทุกกระทรวงฯ มีโครงการและแผนงานทุกเรื่องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและการพัฒนาบ้านเมือง” นายชัยวุฒิ กล่าว