ไปเดินชม-ช้อป กันได้… “คิง เพาเวอร์” ผุดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทย

  • หนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค (APEC) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • ชูศักยภาพของผู้ประกอบการ และภูมิปัญญาไทยในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ
  • งานจัดระหว่างวันที่ 16 – 26 ส.ค.65 ณ Hall Way คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คิง เพาเวอร์ จัดงาน “King Power Harmony of Thai Herbs and Wellness” งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทย (กลุ่มสินค้ายาและเครื่องสำอาง) และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยงานนี้ได้รวบรวมบูธสินค้าชั้นนำมากมายมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม,ขาวละออเภสัช ,อภัยภูเบศร, บริษัท ห้าตะขาบ (ซินเทียนฮ้อ) จำกัด , พาสเทล , ภูตะวัน ,ดีวาน่า ,อินดิโก , เชียงใหม่เซลาดอน ,บาติก , หัตตรา  และ สถิรา เป็นต้น

สำหรับงาน “King Power Harmony of Thai Herbs and Wellness” จัดขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค (APEC) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยสุขภาพและเศรษฐกิจ (APEC High Level Meeting on Health and the Economy)ในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการและภูมิปัญญาไทยในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพกลุ่มสินค้าสมุนไพรไทย ซึ่งจัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 16 – 26 ส.ค. 2565 ณ Hall Way คิง เพาเวอร์ รางน้ำ